Inregistrare seminar APLR - FORMULE IN PSIHOTERAPIE - 31.10.2015


Inregistrare seminar APLR - FORMULE IN PSIHOTERAPIE - 31.10.2015
   
Inregistrare video partea 1: https://www.youtube.com/watch?v=vAEk7XyvD9g&feature=youtu.be
Inregistrare video partea a 2-a: https://www.youtube.com/watch?v=BR0rEEb3kdg&feature=youtu.be
Inregistrare video partea a 3-a:  https://www.youtube.com/watch?v=yhDtHIY-iMc&feature=youtu.be
 
Inregistrare audio: https://copy.com/LdDcOeR0nqLhMobA

Intalnirea lunara APLR sambata 31 octombrie 2015, ora 10:00, spital ObregiaSambata 31 OCTOMBRIE  2015, ora 10, la Spitalul OBREGIA, va avea loc

Intalnirea lunara A P L R

Va asteptam!

Prof.Dr. Aurel ROMILAWorkshop 5 MARTIE 2016, Palatului Parlamentului: "Ce funcţionează în psihoterapie?" cu Scott D. Miller


alt

Asociaţia Delta Braşov are bucuria să vă invite, pe 5 martie 2016, la workshop-ul susţinut de Scott D. Miller, Ph. D., co-fondator al „Centrului pentru Excelenţă Clinică" şi autor a numeroase cărţi de specialitate, printre care manualele „ICEE Feedback Informed Treatment and Training", „Finding the Adult Within: A Solution-Focused Self-Help Guide" şi „The Heart and Soul of Change". 

Evenimentul, numit „Ce funcţionează în psihoterapie - 40 de ani de cercetări transformaţi în strategii pentru o practică eficientă", se desfăşoară în incinta Palatului Parlamentului şi este organizat în parteneriat cu câteva dintre cele mai importante şcoli de psihoterapie din ţară.

Colegiul Psihologilor din România acordă un număr de 8 credite fiecăruia dintre cei 100 de participanţi. Pentru înscriere şi detalii, accesaţi www.conferinte-psihologie.ro.


Căutător de destine - Dorel Vișan (USH - Matei Georgescu)

Editorial Octombrie 2015 - Prof.Dr. Aurel ROMILA

             P S I H I A T R I E    S O C I A L A


Omul se compune din  4  parti: corpul biologic (medicina), psihicul (psihologia), societatea (sociologie) si spirit (filozofie si religie). (Vezi ontologia omului in PSIHIATRIA 2004).
     Asta inseamna ca psihologia, desi este o disciplina independenta,  este totusi  intermediara intre biologie si sociologie. Asta inseamna, mai departe, ca psihologia nu se poate explica ca un scop in sine, ci doar ca un mijloc pentru un scop mai inalt care este sociologia si, prin urmare, rezultatul terapeutic nu se apreciaza complet daca nu este un rezultat social. Asta inseamna ca numai dupa ce ai integrat un bolnav in societate, intr-un job, intr-o scoala, intr-o familie poti sa spui ca ai avut un rezultat pozitiv si nu invers, ca faci un tratament cronic! Asa am descoperit RESOCIALIZAREA ca singurul obiectiv valabil al psihiatriei mondiale. Restul sunt speculatii nesfirsite si inutile. De aceea, psihiatria are nevoie de societate, de economie, de politica, de comunitate. Limitarea psihiatriei la cabinet, spital, dispensarizare este o activitate zadarnica si ipocrita. Cine nu pricepe acest deziderat, pierde timpul si se iluzioneaza cu rezultate instabile.

    
Orientarea psihiatriei actuale exclusiv pe psihofarmacologie si ceva psihoterapie (scumpa si destul de incompetenta) este un esec  istoric. Viitorul va demonstra acest adevar!

Prof. Dr. Aurel ROMILA


                                                                                                 S O C I A L   P S Y C H I A T R Y
A human being comprises 4 parts: biological body (medicine), psyche (psychology), society (sociology) and soul (philosophy and religion). (See human being’s ontology in PSYCHIATRY 2004). 
This means that psychology, although an independent discipline is nevertheless an intermediary between biology and sociology. Further on this means that psychology can not be explained as an end in itself, but as a means for a much higher aim- sociology- and therefore the therapeutic outcome is not fully appreciated unless it has a social outcome. In other words, only after you have integrated an ill person in society, work place, school, family, you can say that you have a positive result and not the other way round - that you are treating a chronic illness! This is how I discovered RESOCIALIZING as the only valid objective of worldwide psychiatry. The rest is but endless and useless speculations. Thus, psychiatry needs society, economy, politics and community. Limiting psychiatry to the doctor’s office, hospital, monitoring is a hypocritical activity of no avail. The ones who do not understand this lose time and are deceived by unstable results. 
Focusing of the nowadays psychiatry exclusively on psycho-pharmacology and to some extent on psychotherapy (expensive and quite incompetent) is a historical failure. The future will give further proof for this truth! 
Prof. Dr. Aurel ROMILA                                                                                           P S Y C H I A T R I E    S O C I A L E


L’homme est composé de 4 éléments: le corps biologique (médecine), la psyché (psychologie), la société (sociologie) et l’esprit (philosophie et religion). (Voir L’ontologie de l’homme dans LA PSYCHIATRIE 2004). 
Cela signifie que la psychologie, bien qu’elle est une discipline indépendante, elle est quand-même intermédiaire entre la biologie et la sociologie. Par la suite, cela signifie que la psychologie ne peut pas s’expliquer comme étant un but en soi, mais comme un moyen pour un but supérieur  qui est la sociologie. Ainsi, le résultat thérapeutique ne peut pas être apprécié complètement s’il n’est pas un résultat social. Dans d’autres mots, un résultat thérapeutique positif s’obtient seulement après avoir intégré un malade mental dans la société, après lui avoir donné accès au marché du travail, à l’école ou dans une famille. C’est ainsi que j’ai découvert la RESOCIALISATION comme étant l’unique objectif valide de la psychiatrie mondiale. Tout le reste ne représente que des spéculations inutiles et sans fin. C’est pour cette raison que la psychiatrie a besoin de la société, de l’économie, de la politique, de la communauté. Limiter la pratique de la psychiatrie au niveau du cabinet, de l’hôpital, du dispensaire est une activité futile et hypocrite. Celui qui ne comprend pas ces desiderata, perd son temps et s’illusionne avec des résultats instables. 
Orienter la psychiatrie exclusivement vers la psychopharmacologie et la psychothérapie (dispendieuse et assez incompétente) représente un échec historique. L’avenir prouvera cette vérité! 

Prof. Dr. Aurel ROMILA

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL