HRISTOS A INVIAT!ANUNT master UEB


PENTRU CEI 10

Miercuri 11 aprilie 2018
seminar de verificare a ce ați citit din psihopatologie.

Prof.Dr. Aurel ROMILA

Anunț pentru masteranzii UEB anul IIII


                            
Anunț pentru masteranzii UEB anul IIII
Rog cei 5 dizertanți să-mi trimită:

1. Cuprinsul lucrării (întocmit împreună)

2. Bibliografia parcursă și ce mai vor să consulte


Prof.Dr. Aurel ROMILA

Anunț DIZERTAȚIE MASTER UEB anul II


Anunț DIZERTAȚIE  
MASTER UEB anul II

La evaluare (31.03.2018) au prezentat  începutul lucrarii 5 persoane: Alex,FM,LM,LW și DB.
Următoarea evaluare  va avea loc la data de 28 aprilie 2018,ora 14, la amfiteatrul de la spitalul Obregia.
Cei care s-au înscris si n-au venit pentru prezentare s-au autoeliminat  și prin urmare trebuie să treacă la alt conducator de disertație!
Cei 5 rămași, să lucreze în continuare și să nu mai vină miercuri, joi și vineri.

Pentru nelămuriri: tel.0723156527

Prof. dr. Aurel ROMILA


Editorial Aprilie 2018 - Prof.Dr. Aurel ROMILA


T R I D I M E N S I O N A L

Dimensional, adică linia dreaptă și bidimensională, adică linia dreaptă orizontală și verticală, este cunoscută ca geometria plană din antichitate.


A treia dimensiune, perspectiva, este o contribuție a renașterii (quatrocento) și face ca tabloul să aibe profunzime.


Extrapolat la psihologie, psihicul este imaterial, nesolid și nu poate fi geometrizabil. Totuși, dacă imaginăm un model geometric vedem că cele mai importante noțiuni (categoriile psihologiei) ar putea fi concepute tridimensional.

Voi ilustra doar conceptul de caracter.
Caracterul este metamorfoza tridimensională a temperamentului.

Astfel dimensiunea orizontală îl școlește temperamental, îl lărgește cognitiv, îl luminează,

Fără să-l intoxice. Se obține un om informat, cu experiența, un artisan (Pamfil).

Dimensiunea verticală, arată înalțimea la care se ridică orizontala, între în jos și în sus, între nobil și vulgar. Aspirația generală este în sus, către top, upgradare la modă și modern.

A treiea dimensiune este profunzimea (perspective), sensul, rădăcinile celor două anterioare. Aici este raritatea, desosebirea de fals, pretenții de kitsch, erezia predatorilor și a pseudopersonalităților.

Aici intră Dumnezeueu, valorile fundamentale de adevăr, frumos și bine și…iubirea.

Toată lupta este să facem diferența. A bon entendant, salut!Prof.dr. Aurel ROMILAHOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL