NASTEREA DOMNULUI CU BUCURIE!

NASTEREA DOMNULUI CU BUCURIE!Colinde - sute de Colinde..... !

·         Colinde de Craciun

·         Colinde romanesti

·         Colinde traditionale

·         Colinde corale

·         Colinde populare

·         Colinde artisti

·         Colinde psaltice

·         Colinde copii

·         Colinde in engleza

·         Colinde in greacaO ambianţă stranie şi un avertisment de Ion Vianu

O ambianţă stranie şi un avertisment


de Ion Vianu


Nu va fi liniște în România nici sub guvernarea USL.

Ar trebui să fii de o totală lipsă de sen­si­bi­li­ta­te să nu îți dai seama că atmosfera, în această ultimă săptămână care precede alegerile, este una dintre cele mai ciudate și mai neo­biș­nu­i­te pe care le-au trăit mult încercații români în ultimele decenii. O parte a populației, o m­a­joritate, relativă poate, dar mai degrabă ab­solută, anticipează schimbarea ca pe un bi­ne, un bine ciudat provenind din delăsare. Ceilalți se pregătesc de apocalipsă.

Comentatorii nu au obosit să analizeze, în ul­timul timp, propaganda profesional de otră­vită pe care au revărsat-o asupra țării An­te­nele d-lui Voiculescu. Aș dori totuși să aduc o nuanță celor spuse: propaganda nu poate nimic fără contribuția realității. Și realitatea nu este blândă cu românii în acest sfârșit de legislatură. Dar nu este nici atât de rea pe cât ar fi putut să fie în conjunctura mondială ac­tuală; orice s-ar spune, dacă măsurile severe luate în 2009 de guvernarea Băsescu-Boc nu ar fi fost realizate, este neîndoielnic că ne-ar fi fost azi mult mai rău.

Să ne situăm într-o retorică diferită de a ră­posatului Brucan, cât mai departe de aser­ți­u­nea că aici domină „stupid people“; este o explicație cu totul nesatisfăcătoare, prea fa­ci­lă mai ales, ca și aceea de a arunca totul pe pro­paganda antibăsistă, oricât de eficace și abominabilă ar fi ea.

Altceva explică ambianța actuală și atmosfera de linșaj față de guvernarea Băsescu: o pro­fundă oboseală morală a unor largi categorii de cetățeni, o voință de-a încredința puterea cui vrea să o culeagă de pe jos, de a-i lăsa să se descurce pe beneficiarii urnelor, cum vor putea ei. Din punct de vedere clinic, este o stare de depresiune gravă care a adus nația la limita de jos a capacității ei de-a lupta.

Optimismul afirmat de unii, perspectiva „mâi­nelui care cântă“, este chiar o gogoriță prea ma­re pentru a putea seduce. Oboseala joacă ro­lul primordial, voința de-a nu mai auzi zgo­motul din jur, larma nesuferită a polemicilor, explozia demagogiilor, proliferarea min­ciu­ni­lor, a promisiunilor neonorabile... pe toate astea românii nu mai vor să le audă, chiar da­că ar ști că ar putea înlocui zgomotul luptei cu tă­cerea cimitirelor. Concetățenilor noștri li se pare, și au dreptate, că răul nu mai poa­te fi evi­tat; dar gândesc: „cel puțin, dacă vom mu­ri, să murim în liniște“. Altfel nu se poate ex­plica cum o majoritate calificată de oa­meni res­ponsabili și adulți consimte să se dea pe mâna unora care au făcut cu pri­so­sință do­vada necinstei și incapacității lor.

Lumea nu se înșală, cel puțin într-o privință: nu ne putem aștepta la un mai bine. Dar se în­șală profund și grav în celălalt sens: nu va fi liniște în România nici sub guvernarea USL. Grupul care se pregătește să culeagă (nu să cu­cerească) puterea din România (care nu trebuie confundat cu toți cei care fac parte din partidele componente ale USL) este al­cătuit din oameni needucați, zurbagii, câr­cotași și procesomani, care deja nu se pot suferi și nici nu vor aștepta să iasă din beția victoriei pentru a începe să se sfâșie între ei într-un chip față de care polemicile Bă­sescu-Tăriceanu din 2005-2006 vor părea ade­vărate exerciții de curtenie. Suprimarea sau diminuarea rolului organismelor care cu greu au dobândit o oarecare in­de­pen­dență, asigurând un anumit echilibru și un pic de justiție (ANI, CCR, CSA, DNA, Avo­catul Po­porului ș.c.l.) nu va diminua zgo­motul și furia societății schiloade în care trăim. Mu­tatis mutandis, se aplică vorba lui Chur­chill: „Ați vrut să evitați războiul cu pre­țul dezonoarei; aveți dezonoarea și veți avea războiul“.

În anul 2000, când tandemul Iliescu-Năs­tase a preluat puterea, situația era in­com­parabil mai bună: constatând falimentul Iu­goslaviei miloșeviste și haosul Rusiei elțî­ni­ene, sub moderatul regim Constantinescu, dar chiar înainte, România se angajase pe ca­lea europeană. Regimul PSD se simțea obli­gat la o oarecare prudență. Nu mai este cazul, azi. Oligarhia care speră, justificat, să ia puterea, detestă Europa – câinele de pază al instituțiilor democratice. Această oli­gar­hie, compusă din baroni locali și afaceriști de capitală, trage cu ochiul la exemplul Ru­siei putiniene, care nu își bate capul cu ins­tituții deranjante precum cele menționate, nici cu o justiție independentă. În anul 2000, bătea austrul, un vânt de Vest; în 2012, bate dinspre Răsărit crivățul strașnic care îm­bu­jorează obrajii înroșiți ai bravilor noștri ma­ladeți, promițându-le, după o alergare să­nătoasă în sanie, un chef strașnic, după pofte. Față de Europa, deocamdată, fă­țăr­nicia este singura rețetă, în speranța că va fi posibilă, mai târziu, o monumentală tiflă.

Majorității electorale care se va pronunța pe 9 decembrie nu îi pasă de Europa; pen­tru ca banii europeni să fie absorbiți ar tre­bui multă agitație, or, omul nostru nu vrea decât liniște. Precum în Povestea unui om le­neș a lui Creangă, alegătorul USL-ist pre­feră să fie dus la moarte decât să aibă bătăi de cap cu muiatul posmagilor.

Să fim decenți, să nu credem că această la­mentabilă situație ar fi rodul cine știe cărui viciu genetic al neamului; doar o suferință nesfârșită, amintirea pierdută a unor vre­muri mai bune, a putut zămisli această formă molâie a disperării. Istoria ne învață că am căzut și mai jos; și totuși, ne-am putut ridica, urma drumul și recupera mân­dria. // Sursa: Editorial Revista 22.

dr. Aurel Romila la Colectia de Jazz -emisiune RRMuzical pe internet


Prof.dr. Aurel Romila la Colectia de Jazz

La linkul de mai jos gasiti cele doua emisiuni "Colectie de Jazz" realizate de Daniela Nicolae cu prof. dr. Aurel Romila.http://www.romania-muzical.ro/emisiuni/esp.shtml?sh=18&ed=38581&arh=1&y=2012


"Va marturisesc ca m-am bucurat tare mult sa asamblez ideile dumneavoastra pe muzica de jazz si consider ca cele doua emisiuni cu dumneavoastra sunt printre cele mai reusite pe care le-am facut pana acum, in cei 12 ani de cand exista aceasta "Colectie de Jazz". 
Cu multumiri si cele mai bune ganduri, 
Daniela Nicolae"

Editorial Decembrie 2012 - Prof.Dr. Aurel ROMILA

FILOZOFIA PENTRU PSIHOLOG


Unii cred că fiecare meserie trebuie să stea la locul ei. Greşit!

Psihologul invaţă si de dedesubtul lui din biologie, dar si de deasupra lui, din filozofie.

Cunoaşterea fără inconştient este grădiniţă. Iar fără conştiinţă este o vulgaritate.

Psihologul trebuie să poarte un colier de noţiuni filozofice de care să se folosească in orice psihoterapie.

Asa că, noţiunile generale (categoriile) sunt materialul verbal al psihologului.

Psihic, conştiintă, personalitate, cunoaştere, afectivitate, activitate, spirit, ego, caracter, conflict, inconştient…

De aceea ne vedem lunar intr-un seminar.

Psihologii au nevoie de filozofie, chiar dacă filozofii noştri sunt foarte ocupaţi.

Prof.Dr. Aurel ROMILA

WFMH - HELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION CONGRESSHELLENIC PSYCHIATRIC ASSOCIATION CONGRESS

Masterat psihopatologie

AN I

1atentia normala si patologica
2.senzatia normala si patologica
3.perceptia normala sau patologica
4.memoria normala
5.iluzii de memorie
6.Confabulatiile
7.Halucinatiile
8.Gindirea si inteligenta
9.Obsesia
10.Ideea prevalenta
11.Delirul
12.imaginatia normala si patologica
13.Afectivitatea normala si patologica
14 formele de expresie a afectivitatii
15.continutul normal si patologica al afectivitatii
16..activitatea norrmala si patologica

Bibliobrafie:cursul si PSIHIATRIA de A.Romila ed.II 2004


AN II
1.Conditiile generale ale psihoterapiilor
2.Clasificarea psihoterapiilor
3.psihanaliza freudista
4.psihologie analitica Jung
5.Psihologie individuala Adler
6.Lacan
7.analiza existentiala Frankl-Laengle
8Autogene Training
9.Meditatia
10 psihoterapia religioasa
11psihoterapia cognitiv-comportamentala
12Client-oriented therapy Rogers
13.Artterapia.
14.Meloterapia
15 Pihoterapia de grup si psihodrama
16 psihoterapia filozofica
17. Resocializarea

Biblio:Romila: PSIHIATRIA si publicatiile rominesti ed.trei. Confirmati
daca ati primit mesajul. Anuntati si decanatul si pe cei fara
calculator.

The British Journal of Psychiatry Future Table of Contents for 1 December 2012; Vol. 201, No. 6

BJP -- Future Table of Contents Alert
A new future TOC for The British Journal of Psychiatry is available online for the issue:
December 2012; Vol. 201, No. 6
This Future Table of Contents is available online at: http://bjp.rcpsych.org/future/201.6.shtml

These articles have been accepted for this issue. Change is possible before publication.

Editorials
Rebalancing academic psychiatry: why it needs to happen - and soon
A. Kleinman
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Remembering the self in schizophrenia
A. Watson, V. Barker, J. Hall and S. M.Lawrie
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Clinician hesitation prior to clozapine initiation: is it justifiable?
M. X. Patel
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Role of the Prescribing Observatory for Mental Health
T. R. E. Barnes and C. Paton
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)

Special article
Psychiatry beyond the current paradigm
P. Bracken, P. Thomas, S. Timimi, E. Asen, G. Behr, C. Beuster, S. Bhunnoo, I. Browne, N. Chhina, D. Double, S. Downer, C. Evans, S. Fernando, M. R. Garland, W. Hopkins, R. Huws, B. Johnson, B. Martindale, H. Middleton, D. Moldavsky, J. Moncrieff, S. Mullins, J. Nelki, M. Pizzo, J. Rodger, M. Smyth, D. Summerfield, J. Wallace and D. Yeomans
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)

Review article
Differences in the prescribing of medication for physical disorders in individuals with v. without mental illness: meta-analysis
A. J. Mitchell, O. Lord and D. Malone
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)

Papers
Disease burden and mental health system capacity: WHO Atlas study of 117 low- and middle-income countries
R. McBain, C. Salhi, J. E. Morris, J. A. Salomon and T. S. Betancourt
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Effective treatment of perinatal depression for women in debt and lacking financial empowerment in a low-income country
A. Rahman, S. Sikander, A. Malik, I. Ahmed, B. Tomenson and F. Creed
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Life-event specificity: bipolar disorder compared with unipolar depression
G. M. Hosang, A. Korszun, L. Jones, I. Jones, P. McGuffin and A. E. Farmer
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Factors associated with suicidal thoughts in a large community study of older adults
O. P. Almeida, B. Draper, J. Snowdon, N. T. Lautenschlager, J. Pirkis, G. Byrne, M. Sim, N. Stocks, L. Flicker and J. J. Pfaff
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Neural basis of autobiographical memory retrieval in schizophrenia
C. Cuervo-Lombard, C. Lemogne, F. Gierski, C. Bera-Potelle, E. Tran, C. Portefaix, A. Kaladjian, L. Pierot and F. Limosin
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Adherence to treatment guidelines in clinical practice: study of antipsychotic treatment prior to clozapine initiation
O. D. Howes, F. Vergunst, S. Gee, P. McGuire, S. Kapur and D. Taylor
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)
Caregivers' appraisals of patients' involuntary hospital treatment: European multicentre study
D. Giacco, A. Fiorillo, V. Del Vecchio, T. Kallert, G. Onchev, J. Raboch, A. Mastrogianni, A. Nawka, T. Hadrys, L. Kjellin, M. Luciano, C. De Rosa, M. Maj and S. Priebe
The British Journal of Psychiatry 2012 201 (6)

© 2012 The Royal College of Psychiatrists.

Marin Sorescu

Marin Sorescu 

 
Contabilitate
( Mari n Sorescu)
Vine o vreme
Cand trebuie sa tragem sub noi
O linie neagra
Si sa facem socoteala.
Cateva momente cand era sa fim fericiti,
Cateva momente cand era sa fim frumosi,
Cateva momente cand era sa fim geniali,
Ne-am intalnit de cateva ori
Cu niste munti, cu niste copaci, cu niste ape
(Pe unde-or mai fi? Mai traiesc?).
Toate acestea fac un viitor luminos -
Pe care l-am trait.
O femeie pe care am iubit-o
Si cu aceeasi femeie care nu ne-a iubit
Fac zero.
Un sfert de ani de studii
Fac mai multe miliarde de cuvinte furajere,
A caror intelepciune am eliminat-o treptat.
Si, in sfarsit, o soarta
Si cu inca o soarta ( de unde-o mai fi iesit?)
Fac doua (Scriem una si tinem-una,
Poate, cine stie, exista si viata de apoi).
 

Va doresc timp!!!
"… Hai ca ma grabesc.''
N-am timp sa zambesc astazi, daramite sa mai fiu si fericit? Ce?! Asta e cea mai frumoasa zi de toamna? Hai, dom'le, lasa-ma cu prostiile! Nu vezi ca am treaba, ca ma grabesc! Nu am timp. Trebuie sa ajung la munca, sa fac rapoarte, sa le dau mai departe, sa ma plimb in sedinte. Cum adica, sa ma bucur? Pai, cum? Sa ma bucur asa, din nimic? Hai, dom'le, fii mai serios. N-am eu timp de asa ceva." Recunosteti macar in parte discursul? N-a fost, fiecare dintre noi, cel putin o data, personajul principal al unei asemenea povesti?  
"N-am timp!" este, de departe, slagarul vremurilor noastre. Si boala oamenilor moderni care suntem.
N-avem timp de zambit sau de sperat, n-avem timp de cladit caractere sau definitivat personalitati, n-avem timp sa fim curajosi, n-avem timp sa ne stapanim propria viata. Avem timp doar cat sa ne plangem ca n-avem timp.
Traim pe fuga, iubim pe fuga, nu ajungem bine intr-un loc si deja ne gandim la cum arata urmatorul. Fast food, shortcut, coffee to go, totul e viteza, toate se fac pe repede-inainte.  Unde e rabdarea de a contempla? Unde e nevoia de a reflecta? Unde e delectarea?
Avem electrocasnice pentru toate nevoile, care sa faca ele treaba in locul nostru. Avem lifturi care ne urca mai repede etajele. Avem becuri care se aprind la o simpla bataie din palme. Toate, menite sa ne usureze viata, sa ne ofere secunde pretioase. Si, cu toate astea, avem tot mai putin timp. Ce paradox fenomenal, nu credeti?
Mai trist este, insa, ca nu traim, iar ce n-am trait la timp, spunea Octavian Paler, nu mai traim niciodata. Asadar, timpul trece si noi ne trecem odata cu el... daca nu facem o schimbare. In viata noastra, in programul nostru, in lista de prioritati.  Nu exista solutii corecte sau universale. Exista doar oameni si alegerile lor.
Prin urmare, esti ceea ce esti datorita alegerilor pe care le faci si fiecare alegere iti poate schimba viata in bine sau rau. Chiar si atunci cand nu alegi, de fapt ai ales sa nu alegi. Fiecare alegere iti influenteaza prezentul si viitorul, al tau si al celorlalti. 
Si trebuie sa alegem acel ceva care ne implineste, care face sa simtim timpul ca trecut cu folos. Cand va dati seama cum se face asta, sa ma invatati si pe mine.
Asadar…
Va doresc timp. Timp petrecut langa cei dragi (si trecatori), timp sa va zambeasca sufletul, timp sa munciti cu drag. Daca nu gasiti timp pentru toate astea, mai taiati din timpul acela pe care-l petreceti incruntati sau judecandu-i pe altii. Sau tinand suparari cu zilele. Sau incercand sa-i schimbati pe ceilalti, in loc sa-i acceptati asa cum sunt!!!!
Dar, mai ales, va doresc timp  sa (re)descoperiti ce e cu adevarat important pentru voi. Cu cat mai repede, cu atat mai bine, caci, nu degeaba scria Marin Sorescu, "vine o vreme cand trebuie sa tragem sub noi o linie neagra si sa facem socoteala." Si cine poate sti cat de devreme sau de tarziu vine vremea noastra? 
Medscape from WebMD - Email This

More Evidence Cannabis Use Linked to Schizophrenia

Olanzapine Effective for Acute Bipolar Depression

Alzheimer's Disease Diagnosis and Treatment Update

Sleep Disorder Drug May Be Useful for Bipolar Depression

Hippocampal Size Predicts Antidepressant Response

Exercise Gains Momentum as Psychiatric Treatment

Approaches to Decrease the Prevalence of Depression in Later Life

Diagnosis: Dementia -- But Which Type?

A Better Measure for Depression Remission

Meditation May Improve Emotional Processing

Is It Bipolar Disorder or Drugpolar Disorder?

Cuvinte celebre

*Cu cat omul gandeste mai putin cu atat vorbeste mai mult.

*O cale de a fi atent cu ceilalti este sa gandesti inainte de a vorbi.

*Lacrima este distilarea sufletului. Este cea mai profunda emotie a inimii umane exprimata in solutie chimica. Este un extract concentrat, este produsul final al caderilor si al suferintelor. Lacrimile adevarate nu sunt un camuflaj, ci sunt tabloul sufletului desenat pe panza emotiilor. Ele sunt portretul celor mai adanci aspiratii umane. - Dr.M.R.Haan

*In umblarea ta prin aceasta lume vei influenta direct sau indirect vietile a cel putin 10000 de oameni. Intrebarea pe care ar trebui sa ti-o pui este : "cum ii voi influenta?"

O comoara muzicala greu de egalat: 100 CONCERTS FULL LIVE (De ascultat si pastrat!)100 concerte live.
*
- http://www.youtube.com/embed/qBWWe-MIyQs?autoplay=1>**ABBA
- USA 1980**
-
<http://www.youtube.com/embed/ic-YfB9zw8g?autoplay=1>**Adele
- London, England 2011**
-
<http://www.youtube.com/embed/1MOLmFB_waM?autoplay=1>**Aerosmith
- Tokyo, Japan 2002**
- http://www.youtube.com/embed/cYvgharzcNM?autoplay=1>**a-ha
- Oslo, Norway 2001*

*
-
<http://www.youtube.com/embed/Av8upNiOElc?autoplay=1>**Alicia
Keys - New York, NY 2005**
- http://www.youtube.com/embed/pWBJ_gxEJIE?autoplay=1>**Amy
Winehouse - Glastonbury, England 2008**
- http://www.youtube.com/embed/pGQoWaAhhgo?autoplay=1>**Amy
Macdonald - Open Air Festival, Czech Republic 2012**
-
<http://www.youtube.com/embed/Cpmm7lRqBw0?autoplay=1>**Arctic
Monkeys - Manchester, England in 2008**
-
<http://www.youtube.com/embed/e5WghJnNeI8?autoplay=1>**Avril
Lavigne - Calgary, Canada 2007**
-
<http://www.youtube.com/embed/-eB_2K8iB14?autoplay=1>**Barry
Manilow - 2011**
-
<http://www.youtube.com/embed/CH_whZ3EZio?autoplay=1>**Barry
White - a selection of performances**
-
<http://www.youtube.com/embed/FgDApIGvFxA?autoplay=1>**Beach
Boys - The Lost Concert 1964**
-
<http://www.youtube.com/embed/kiEDsJz9yQ8?autoplay=1>**Beatles
- Melbourne, Australia 1964**
Click H <http://www.youtube.com/embed/aOKQ8T6o97A?autoplay=1>*
*e<http://www.youtube.com/embed/aOKQ8T6o97A?autoplay=1>
* *re to Watch <http://www.youtube.com/embed/aOKQ8T6o97A?autoplay=1>* *Bee
Gees - MA, USA 2001**
-
<http://www.youtube.com/embed/M8TZipeTneI?autoplay=1>**Beyonce
- Glastonbury, England 2011**
-
<http://www.youtube.com/embed/y5eNMPN60BA?autoplay=1>**Billy
Joel - Tokyo, Japan 2006**
- http://www.youtube.com/embed/iZzu7_MsTfM?autoplay=1>**Blur
- Glastonbury, England 2009**
- http://www.youtube.com/embed/oEbaWmy7nx8?autoplay=1>**Bon
Jovi - Udinese, Italy 2011**
- http://www.youtube.com/embed/hhteH13W7q4?autoplay=1>**Bob
Marley - Dortmund, Germany 1980**
-
<http://www.youtube.com/embed/nFxBCa1xJBs?autoplay=1>**Britney
Spears - London, England 2000**
-
<http://www.youtube.com/embed/4B50IPCj1ZM?autoplay=1>**Bruce
Springsteen - Glastonbury, England 2009**
-
<http://www.youtube.com/embed/3qFQeq86xJ4?autoplay=1>**Celine
Dion - Memphis, USA**
-
<http://www.youtube.com/embed/AuEyFRHH0hM?autoplay=1>**Christina
Aguilera - London, England 200**
-
<http://www.youtube.com/embed/MHqYPZ5Re6g?autoplay=1>**Coldplay
- Austin, Texas, Christmas eve 2011/2012/span>**
-
<http://www.youtube.com/embed/f8HBkhah3q0?autoplay=1>**Cranberries
- Chile 2010**
-
<http://www.youtube.com/embed/iPyj8CJSIf4?autoplay=1>**David
Bowie - Vancouver, Canada 1983**
- http://www.youtube.com/embed/0b6qMlKpOSM?autoplay=1>**Deep
Purple - Copenhagen / New York 1972-1973**
-
<http://www.youtube.com/embed/zxfG4JUYrZI?autoplay=1>**Depeche
Mode - Paris, France 2001**
-
<http://www.youtube.com/embed/gIlhe2Qdkhs?autoplay=1>**Diana
Ross - Sweden 1968**
- http://www.youtube.com/embed/taG95SKKMVE?autoplay=1>**The
Doors- Hollywood, USA 1968**
-
<http://www.youtube.com/embed/G6Wy4jqGygI?autoplay=1>**Duran
Duran - London, England 2004**
-
<http://www.youtube.com/embed/o0d_QLHt2tY?autoplay=1>**Elton
John - Rome, Italy 2005/span>**
-
<http://www.youtube.com/embed/zQbQ2InHp44?autoplay=1>**Elvis
Costello - Cologne, Germany 1978**
לצפיה לחץ כאן <http://www.youtube.com/watch?v=gUywShJjgFg>**Elvis Presley -
Hawaii, USA 1973**
-
<http://www.youtube.com/embed/Jp0djSwF578?autoplay=1>**Eminem
- New York, NY 2005**
-
<http://www.youtube.com/embed/2AGBy4QfutM?autoplay=1>**Enrique
Iglesias - Belfast, Ireland 2007**
- http://www.youtube.com/embed/cp07vOrS2Ws?autoplay=1>**Eric
Clapton - Windsor, England 1992**
-
<http://www.youtube.com/embed/Go1Gp8C-0Dk?autoplay=1>**Frank
Sinatra - Tokyo, Japan 1985**
-
<http://www.youtube.com/embed/J43rQuoQnM0?autoplay=1>**Franz
Ferdinand - Glastonbury, England 2009**
-
<http://www.youtube.com/embed/MGA9Z442ybQ?autoplay=1>**Genesis
- Dusseldorf, Germany 2007**
-
<http://www.youtube.com/embed/zhf7Qcs-DA4?autoplay=1>**Green
Day - Italy 2005**
- http://www.youtube.com/embed/FaS0sm0Eq40?autoplay=1>**Guns
and Roses - Paris, France 1992**
-
<http://www.youtube.com/embed/PxwEN2crTe8?autoplay=1>**Gypsy
Kings - Los Angeles, California, USA 1990**
-
<http://www.youtube.com/embed/FXJte10IQgk?autoplay=1>**James
Blunt - Nyon, Switzerland 2011**
- http://www.youtube.com/watch?v=Rku2MWrVlWo?autoplay=1>*
*Jamiroquai - Nyon, Switzerland 2010**
-
<http://www.youtube.com/embed/iq72jZRixOk?autoplay=1>**Jay-Z
- London, England 2012**
-
<http://www.youtube.com/embed/LAJrtktXS_0?autoplay=1>**Jennifer
Lopez - Moscow, Russia 2012**
- http://www.youtube.com/embed/TeZ9OOAe1Ho?autoplay=1>**Jimi
Hendrix - Stockholm, Sweden 1969**
- http://www.youtube.com/embed/_b-Smv7CnGA?autoplay=1>**Joe
Cocker - Baden-Baden, Germany 1996**
- http://www.youtube.com/embed/kUiQBmuBJZQ?autoplay=1>**Kane
- London, England 2007**
-
<http://www.youtube.com/embed/J5EXqYRNyLE?autoplay=1>**Kings
of Leon - Landgrf, Netherlands 2011**
- http://www.youtube.com/embed/bA7k_Nhh9hA?autoplay=1>**Kiss
- Fuji, Japan 2006**
-
<http://www.youtube.com/embed/oNJ6k5jr9hA?autoplay=1>**Kylie
Minogue - London, England 2011**
- http://www.youtube.com/embed/Egr0FjnTnwQ?autoplay=1>**Lady
Gaga - Sydney, Australia**
- http://www.youtube.com/embed/edPEBB6VjRQ?autoplay=1>**Led
Zeppelin - London, England 1970**
-
<http://www.youtube.com/embed/5NZPrwgYe60?autoplay=1>**Leonard
Cohen - London, England 2008/9**
-
<http://www.youtube.com/embed/lDE5QIg9sYY?autoplay=1>**Linkin
Park - Madrid, Spain 2010**
-
<http://www.youtube.com/embed/jsv_YinE_Yo?autoplay=1>**Little
Richard - London, England 1972**
-
<http://www.youtube.com/embed/RVSNRecDD2A?autoplay=1>**Louis
Armstrong - Belgium 1959**
-
<http://www.youtube.com/embed/vciHfYvHhzE?autoplay=1>**Luciano
Pavarotti - Barcelona, ​​Spain**
-
<http://www.youtube.com/embed/ZmEtjuiuEeY?autoplay=1>**Madonna
- Lisbon, Portugal 2004**
-
<http://www.youtube.com/embed/lW7OdSCC_84?autoplay=1>**Manic
Street Fritz'rs - Scotland 2009**
-
<http://www.youtube.com/embed/sq3kO9jBG4o?autoplay=1>**Mariah
Carey - Morocco 2012**
-
<http://www.youtube.com/embed/5Dn9Z2PaTow?autoplay=1>**Metallica
- Nimes, France 2009**
-
<http://www.youtube.com/embed/8CIBwReBq6E?autoplay=1>**Michael
Jackson - Brunei 1996**
- http://www.youtube.com/embed/_gOms1TgbP0?autoplay=1>**Moby
- Novi Sad, Serbia, 2009**
- http://www.youtube.com/embed/lUV2CLyRxeM?autoplay=1>**Muse
- London, England 2012**
- http://www.youtube.com/embed/dQOSqKrpInU?autoplay=1>**Neil
Young - New York, NY 2012**
-
<http://www.youtube.com/embed/QXMvLUkJiZ4?autoplay=1>**Nirvana
- Rome, Italy 1991**
-
<http://www.youtube.com/embed/8UZokFgzKYc?autoplay=1>**Norah
Jones - Amsterdam, Netherlands 2007**
-
<http://www.youtube.com/embed/3sBS6W7BF8s?autoplay=1>**Offspring
- Woodstock Festival in New York, USA 1999**
- http://www.youtube.com/embed/1IG9B5T9SuU?autoplay=1>**Phil
Collins - Paris, France 2004**
- http://www.youtube.com/embed/gcxzaBSzlH0?autoplay=1>**Pink
Floyd - Venice, Italy 1989**
-
<http://www.youtube.com/embed/FrnFgF_GQPU?autoplay=1>**Pixies
- Brazil 2010**
- http://www.youtube.com/embed/_bkfkPFBFpo?autoplay=1>**The
Police - Cologne, Germany 1980**
-
<http://www.youtube.com/embed/AmXVMD7Tu3g?autoplay=1>**Prince
- New York, NY 1985**
-
<http://www.youtube.com/embed/XUKmrsyhEt8?autoplay=1>**Queen
- Argentina 1981**
-
<http://www.youtube.com/embed/lpk57gB1rBU?autoplay=1>**Radiohead
- Saitama, Japan 2008**
- http://www.youtube.com/embed/YAOv-KGh1qw?autoplay=1>**Red
Hot Chili Peppers - Paris, France 2011**
- http://www.youtube.com/embed/h129R_fYOjg?autoplay=1>**REM
- Hamburg, Germany 1998**
-
<http://www.youtube.com/embed/NAL-MkKWlLE?autoplay=1>**Ricky
Martin - New York, NY 2000**
-
<http://www.youtube.com/embed/f6s_4jbs1eQ?autoplay=1>**Rihanna
- Manchester, England in 2007**
-
<http://www.youtube.com/embed/FTipNcI0C1c?autoplay=1>**Robbie
Williams - Leeds, England in 2006**
-
<http://www.youtube.com/embed/7-3Nx_myRsI?autoplay=1>**Rolling
Stones - European Tour IMAX**
-
<http://www.youtube.com/embed/Fxi5WCDpNQM?autoplay=1>**Roxette
- Johannesburg, South Africa 1995**
-
<http://www.youtube.com/embed/Xoki7vwONR4?autoplay=1>**Santana
- Montreux, Switzerland 2011**
- http://www.youtube.com/embed/qv23OHoWdWc?autoplay=1>**The
Scorpions - Recife, Brazil in 2008**
-
<http://www.youtube.com/embed/g-p4-WSdAqA?autoplay=1>**Shakira
- Rio de Janeiro, Brazil in 2008**
- http://www.youtube.com/embed/Sp5tlrK6f5o?autoplay=1>**The
Shins- Hurricane Festival, Germany 2012**
- http://www.youtube.com/watch?v=63-N7cHFBjI?autoplay=1>*
*Simon and Garfunkel - New York, NY 1981**
-
<http://www.youtube.com/embed/Sd_I5o_0RgQ?autoplay=1>**Simply
Red - London, England 1998**
-
<http://www.youtube.com/embed/PggDfvlQlfY?autoplay=1>**Smashing
Pumpkins - Mexico City, Mexico 2010**
-
<http://www.youtube.com/embed/1ceQMNr7Yi4?autoplay=1>**Stevie
Wonder - Rio de Janeiro, Brazil in 2011**
-
<http://www.youtube.com/embed/6QttNsXNMGQ?autoplay=1>**Sting
- Berlin, Germany 2010**
-
<http://www.youtube.com/embed/Dqb2KY6F4iw?autoplay=1>**System
of a Down - Nuremberg, Germany 2011**
-
<http://www.youtube.com/embed/0wp2qhoop9U?autoplay=1>**Talking
Heads - Rome, Italy**
- http://www.youtube.com/embed/pORqaXv4-9Q?autoplay=1>**Tina
Turner - Rio de Janeiro, Brazil in 1988**
- http://www.youtube.com/embed/6sacrndSoa4?autoplay=1>**Tom
Jones - Chile 2007**
- http://www.youtube.com/embed/mOMXBSbkico?autoplay=1>**Toto
- Amsterdam, Netherlands 2003**
- http://www.youtube.com/embed/bYa9DQNzkNw?autoplay=1>**The
Verve - Glastonbury, England 2008**
- http://www.youtube.com/embed/Gr4taoEJnQ0?autoplay=1>**U2
- Glastonbury, England 2011**
-
<http://www.youtube.com/embed/bgrY0RMJ1FY?autoplay=1>**Whitney
Houston - New York, NY 2009**
- http://www.youtube.com/embed/p9Xzu38Uv4k?autoplay=1>**2Pac
- House of Blues 1996*MÂINILE LUI DÜRER - O POVESTE EMOTIONANTA
 În secolul al XV-lea , într-un oraş micuţ locuia o familie care avea 18 copii. 18!
Pentru a-şi întreţine familia tatăl , bijutier de profesie era nevoit să lucreze chiar şi 18 ore pe zi pentru a le oferi mâncare. În plus se mai ocupa şi cu orice altceva găsea de lucru prin vecinătate.
       În ciuda condiţiei lor nevoiaşe, doi dintre copiii familiei, cei mai mari voiau să-şi urmeze visul lor, acela de a-şi valorifica talentul pentru desen. Ei erau conştienţi de faptul că tatăl lor nu-şi permitea să-i trimită să studieze la Academia de la Nürenberg.
       După lungi discuţii noaptea în patul lor aglomerat cei doi au stabilit un pact. Vor da cu banul iar cel care va pierde va munci la mină şi va câştiga bani pentru a-l susţine pe celălalt să studieze la Academie. Apoi după ce fratele care va câştiga va termina Academia, după 4 ani îl va susţine pe celălalt să-şi completeze studiile, fie prin vânzarea operelor sale, fie muncind de asemenea la mină.
       Apoi, într-o duminică după slujba de la biserică au dat cu banul iar Albrecht Dürer a câştigat şi a plecat la Nürenberg. Albert a plecat în minele periculoase şi timp de patru ani şi-a susţinut fratele cu bani. Lucrările fratelui sau au făcut imediat senzaţie. Gravurile lui, sculpturile şi pânzele cu ulei erau mai bune decât ale multor  profesori iar atunci când a absolvit ajunsese să câştige sume importante. Când s-a întors în satul sau familia a dat o cină pentru a-i sărbători triumfala întoarcere acasă. După o masă lungă şi memorabilă din care n-au lipsit muzică şi râsul, Albrecht s-a ridicat din capul mesei pentru a ţine un toast pentru cel mai iubit dintre fraţii săi, pentru anii de sacrificiu pe care i-a îndurat pentru că el să-si îndeplinească visul. Şi cuvintele de încheiere au fost: a si acum Albert, cel mai binecuvântat frate al meu, acum e rândul tău. Acum te poţi duce la Nürenberg să-ţi urmezi visul şi eu voi avea grijă de tine."
       Toate capetele s-au întors cu nerăbdare spre celălalt capăt al mesei unde stătea albert. Lacrimile îi curgeau pe faţă palidă iar capul plecat şi-l mişcă dintr-o parte în alta, în timp ce repeta în continuu nu, nu, nu.
       În final Albert s-a ridicat şi şi-a şters lacrimile de pe obraji şi a privit spre figurile care îi erau dragi. Apoi , ţinându-şi mâinile aproape de obrazul drept a spus blând. Nu , frate, nu pot să merg la Nürenberg. Este prea târziu pentru mine. Uite, uite ce au făcut cei 4 ani de muncă în mină mâinilor mele. Oasele de la fiecare deget au fost strivite cel puţin o data, iar în ultimul timp sufăr de artrită care mi-a afectat atăt de rău mâna dreaptă încât nu pot nici măcar să ţin paharul pt a toasta cu tine, cu atât mai mult să fac linii delicate pe pânză, cu pensula sau creionul. Nu frate, pt mine e prea târziu.
       Mai mult de 450 ani au trecut.Până acum sute de capodopereale lui Albrecht Dürer ) portrete, schiţe , desene an cărbune, gravuri etc. sunt expuse în orice muzeu mare din lume. Cel mai ciudat lucru este că ţie îţi e familiară doar una singură, a cărei reproducere o poţi avea acasă sau la birou. 
       Într-o zi, pentru a-i aduce un omagiu lui Albert pentru tot sacrificiul sau, Albrecht Dürer i-a pictat fratelui sau mâinile muncite cu palmele şi degetele subţiri îndreptate spre cer.
        Şi-a denumit opera simplu mâini, dar lumea întreagă şi-a deschis imediat inimile spre capodoperă sa şi a redenumit tributul iubirii mâini în rugăciune .
       Data viitoare când vezi o copie a acestei creaţii emoţionante, mai priveşte-o odată. Da-i voie să-ţi amintească, dacă mai aveai nevoie că nimeni, nimeni nu reuşeşte singur.
                                                    
                                               


CUM SA AI UN SISTEM IMUNITAR PUTERNIC

Cum să ai un sistem imunitar puternic

Mai jos o să îti prezint 4 alimente care îti vor ajuta si întări sistemul imunitar, cu mentiunea că ele sunt singurele "medicamente" cu efect sigur, cand sunt luate ca tratament si nu ocazional.

1. Cătina – cel mai puternic antioxidant al organismului
La 1 kg de cătină. Spăl bine bobitele, le pun în 2 borcane de 800 ml, pe care le umplu cu miere de albine. În fiecare dimineată, pe stomacul gol, iau câte o lingurită de cătină cu miere.
Beneficiile cătinei: Cătina este o plantă miracol, efectele ei fiind cunoscute încă din antichitate. Este folosită în astenie fizică si psihică si pentru mărirea imunitătii organismului. Este un puternic antioxidant si sunt binecunoscute efectele sale antitumorale. Cătina contine: foarte multă vitamina C, vitamina E, betacaroten, acizi grasi nesaturati, vitamine: B1, B2, PP, D, minerale: Ca, Fe, fosfor, potasiu, magneziu.

2. Propolis – antibiotic natural
Propolisul este o substantă produsă de albine, cu proprietăti miraculoase. Studiile au arătat că propolisul este cel mai puternic antiinfectios cunoscut, fiind activ împotriva a 21 tipuri de bacterii, 9 specii de ciuperci parazite, 30 de tipuri de virusuri. Este o vedetă în lumea antibioticelor – spre deosebire de cele sintetice, la care virusii devin imuni după mai multe administrări, propolisul nu nu prezintă acest dezavantaj.
Eu mi-am cumpărat în fiecare an de la apicultori câte o pungută mică cu bucăti solide de propolis. Costa în jur de 10 lei. Când mă simt vulnerabil în fata unei raceli, iau câte o bucătică de propolis si o rontăi ca pe o gumă de mestecat până mă plictisesc de ea, apoi o sfărâm cu dintii si o înghit.
Anul asta am primit cadou un borcănel mic cu propolis sub forma de praf – se pune o lingură de propolis într-un borcan cu miere de albine (de preferat de salcâm, că este mai lichidă), se amestecă, si se ia din când în când câte o lingurită de miere propolizată, pe stomacul gol.
Propolisul este un produs cu proprietati antivirale, antitoxice si antiinflamatorii. Tinctura de propolis este un foarte bun detoxifiant si se afla printre cele mai puternice tratamente naturale pentru intarirea
 sistemului imunitar .

3. Măcesele – pentru sănătatea ta
Lămâia? Să facă o plecăciune în fata măcesei, care contine o cantitate de vitamina C de 10-16 ori mai mare decât lămâia. Se spune că dacă le culegi după ce a dat prima brumă, măcesele sunt mai dulci. Dupa ce le spăl bine, le las să se scurgă, apoi le pun la uscat. Iarna, când îmi fac ceai, adaug si 3-4 fructe de măcesîn ceainic si îl las să facă infuzie. Se poate consuma în mai multe moduri (ceai, vin, dulceată, sos pentru mâncăruri), iar gustul măceselor este delicios.

4. Usturoiul – pentru întărirea sistemului imunitar
Cu totii am auzit de beneficiile usturoiului, care contine peste 200 substante active (vitamine, minerale, aminoacizi, enzime). Odată cu venirea sezonului rece putem să crestem cantitatea de usturoi din alimentatia noastră pentru a ne întari sistemul imunitar.
Metode eficiente pentru intarirea sistemului imunitar
Inarmeaza-te cu cele mai puternice imunostimulatoare si da piept cu iarna fara teama. Daca vei consuma cel putin unul dintre ingredientele de mai jos, in mod sigur nu vei avea probleme cu raceala, gripa, bronsita sau alte viroze.

●Consuma echinaceea si propolis
In farmacii si in magazinele naturiste se gasesc tot felul de ceaiuri, siropuri si pastile pe baza de echinaceea. In plus, consumul de echinaceea stimuleaza activitatea limfocitelor, actioneaza ca un antibiotic usor (antibacterial, antifungic), creste numarul si activitatea celulelor sistemului imunitar (inclusiv cele anti-tumorale).
Sub forma de pulbere, pastile sau sirop, echinaceea este o planta minune care iti intareste foarte bine sistemul imunitar . Un tratament luat preventiv, atunci cand apar primele simptome de boala sau pe toata durata iernii, iti va asigura protectie impotriva afectiunilor de sezon. Pentru siguranta ta si a familiei tale, ar fi bine sa mergi la plafar, si sa achizitionezi un tratament potrivit pentru tine si pentru restul familiei. Pentru copii, cea mai buna varianta
 este siropul datorita gustului sau placut.

●Miere de
 albine si scortisoara
Mierea poate fi considerata de fapt un desert si un medicament in acelasi timp. Mierea poate fi consumata zilnic, dimineata, la pranz si seara, ca un mic deliciu la finalul mesei. Iar daca este combinata cu scortisoara, efectele de intarire a sistemului imunitar vor fi cu atat mai puternice. In plus, scortisoara este un condiment utilizat impotriva frigului, a crampelor musculare si a durerilor cauzate de raceala si gripa si este recunoscuta pentru ca ajuta la crearea unei senzatii de caldura in tot corpul, mai ales in zona rinichilor si a ficatului.

●Consuma vitamina D
Iarna, cand organismul tau nu isi primeste doza necesara de soare si caldura, ai nevoie de vitamina D. Cercetarile realizate de-a lungul timpului, au aratat ca persoanele care consuma vitamina D in sezonul rece sunt mai protejate impotriva micro organismelor invadatoare care duc la gripa de sezon.
Un nivel scazut de vitamina D poate duce la scaderea puterii de aparare a sistemului imunitar , iar medicii sustin ca cei care iau pastile cu vitamina D inca de la inceputul sezonului rece, nu mai au nevoie de vaccinul antigripal .
In alimentatie, vitamina D se gaseste in carnea de peste, in galbenusul de ou, in lapte si uleiul de cod.

●Consuma multe lichide calde
Bea ceaiuri calde si consuma multe supe de legume. Lichidele calzi iti mentin corpul la o temperatura optima si omoara bacteriile. In plus, supele cu un continut ridicat de legume variate, iti vor da necesarul de vitamine si iti vor intari astfel sistemul imunitar.
De asemenea, ceaiurile indulcite cu miere te vor ajuta si ele sa fortifici imunitatea, mai ales daca ceaiurile sunt de echinaceea, tei, menta, macese, afine, mure, lamaie sau portocala.

●Consuma beta-caroten
Dupa ce este consumat, beta-carotenul este transformat in vitamina A, care intareste celulele corpului si le ajuta pe acestea sa te apere impotriva bacteriilor invadatoare. Asadar, consuma cat mai multe alimente care au un nivel ridicat de beta-caronten, cum ar fi: morcovul (ca atare, sub forma de suc sau dat pe razatoare), cartofi dulci , dovleac, spanac, rosii, ardei gras, piersici, mango, papaya.


●Consuma vitamina C
Cel mai puternic imunizator si antioxidant este chiar vitamina C. Din fericire, vitamina C se regaseste intr-o multime de fructe, care de care mai gustoase. Pentru a-ti lua portia zilnica de vitamina C, nu te indrepta catre pastile, ci consuma cat mai multe fructe proaspete. Citricele (lamai, portocale, pomelo, mandarine, clementine etc), murele, afinele, kiwi, merele, rodiile, coacazele, fragii, capsunile si macese sunt printre fructele cu cel mai ridicat continut de vitamina C, asa ca este recomandat sa le consumi zilnic.
Se stie despre vitamina C ca este o arma puternica impotriva bolilor. Vitamina C intareste sistemul imunitar, mai ales daca este consumata zilnic, iar partea buna este ca se regaseste intr-o multitutine de fructe si legume si nu este nevoie sa optezi pentru pastile.


●Ceapa si usturoi
Ceapa si usturoiul sunt cele mai puternic e alimente care lupta eficient cu raceala. Acestea contin peste 20 de substante antivirale si antibacteriene. Este de preferat sa fie consumate proaspete pentru a profita din plin de calitatile lor, insa daca nu suporti gustul sau mirosul, ele sunt foarte bune si in mancarurile gatite.


●Siropuri naturale
Siropurile naturale de macese, afine, zmeura sau capsuni sunt bogate in vitamina C care intaresc sistemul imunitar si bioflavonoide (vitamina P – antioxidant puternic, care reduce riscurile pentru multe afectiuni). Acestea sunt 100% naturale, realizate prin presare la rece din fructe proaspete. Produsele se gasesc in magazinele naturiste si costa in jur de 10 ron. Acestea se pot consuma ca atare, cate doua – trei linguri pe zi in cazul adultilor si cate doua – trei lingurile in cazul copiilor, sau se dilueaza in apa si se consuma sub forma de suc.


Alte alimente pentru intarirea sistemului imunitar
Ceaiul verde, ghimbirul, afinele, smochinele si merele se afla pe lista alimentelor recomandate pentru intarirea sistemului imunitar.
Medicul Luigi Gratton, vicepresedintele diviziei Nutrition Education in cadrul companiei Herbalife, ne recomanda cateva alimente cu ajutorul carora ne putem intari sistemul imunitar in zilele de inceput de primavara.

●Ceai verde
Ceaiul verde contine antioxidantul EGCG, care reduce riscul declansarii multor tipuri de cancer. "Fitonutrientii din ceaiul verde favorizeaza dezvoltarea bacteriilor folositoare din tractul digestiv. Ei inhiba dezvoltarea bacteriilor nocive din tractul digestiv: E. coli, Clostridium si Salmonella. 70% din sistemul imunitar al organismului nostru se gaseste in tractul gastrointestinal", explica medicul Luigi Gratton.

●Chili
Acest condiment stimuleaza metabolismul, subtiaza sangele si contribuie la eliberarea endorfinelor in organism. De asemenea, este bogat in betacaroten, principala "arma" impotriva infectiilor, si inhiba neuropeptidele, care declanseaza inflamatiile sistemului imunitar.

●Ghimbir
Contine gingerol, un compus cu proprietati anticancerigene. Prin stimularea metabolismului, ghimbirul ajuta la eliminarea toxinelor, precum si la intensificarea arderii grasimilor. Ne reda pofta de viata si ne scoate din letargie, facandu-ne sa ne regasim tonusul, energia si optimismul.

●Afine
Afinele sunt unele din cele mai sanatoase fructe. Ele contin un "pachet" de antioxidanti numiti antocianidine, care previn actiunea radicalilor liberi de la nivelul matricei celulelor de colagen, blocand lezarea tesuturilor, care poate cauza cataracta, glaucom, varice, hemoroizi, afectiuni cardiovasculare si cancer. Potrivit medicului Luigi Gratton, antocianina – pigmentul rosu-albastru din afine – imbunatateste structura venelor, dar si intregul sistem vascular.

●Scortisoara
Scortisoara este bogata in antioxidanti care inhiba coagularea sangelui si proliferarea bacteriilor. "Scortisoara stabilizeaza nivelul de zahar din sange si reduce colesterolul rau", explica Luigi Gratton. "Trateaza extremitatile reci, crampele musculare, durerile cauzate de raceala sau gripa, durerile reumatice, indigestia, lipsa poftei de mancare. Condimentul nu are contraindicatii si poate fi adaugat in orice fel de ceai, avand proprietatea de a raspandi in tot corpul o puternica senzatie de caldura".

●Rosii
Aceste legume sunt un adevarat izvor de sanatate, fiind "echipate" cu o multime de nutrienti care protejeaza chiar si impotriva cancerului. Rosiile contin cantitati mari de vitamina C, 100 de grame de rosii asigurand 40% din necesarul zilnic de vitamina C. Aceeasi cantitate de rosii asigura 15% din doza zilnica recomandata de vitamina A, 8% din cantitatea zilnica de potasiu si 10% din cantitatea recomandata de fier. "Pigmentul rosu care da culoarea tomatelor este licopenul, un antioxidant cu numeroase efecte benefice asupra organismului, inclusiv neutralizarea efectelor negative ale radicalilor liberi", subliniaza medicul Luigi Gratton.

●Castraveti
Castravetii contin potasiu, fosfor, calciu, magneziu, fier, zinc, vitaminele C, B1, B2, B6, PP, provitamina A. "Datorita acestui continut atat de variat in vitamine si nutrienti, castravetii ajuta la o buna circulatie sangvina, sunt indicati impotriva imbatranirii celulelor, curata organismul si scad tensiunea", completeaza medicul Luigi Gratton.

●Cartofi dulci
Cartofii dulci contin glutation, un antioxidant cu rol de coenzima care intareste sistemul imunitar, lupta impotriva bolilor Alzheimer si Parkinson, precum si impotriva afectiunilor cardiace, a fibrozei chistice si a virusului HIV. "Fiind bogati in betacaroten, dar si in vitamina B6, C, mangan, cupru, potasiu, fier si fibre, cartofii dulci ajuta organismul sa isi intareasca imunitatea", completeaza Luigi Gratton.

●Smochine
Smochinele sunt o sursa naturala de minerale, cele mai importante fiind fierul, potasiul, fosforul, calciul, magneziul, cuprul si sulful. "Doza de potasiu – element de baza pentru sanatatea inimii si pentru controlul hipertensiunii arteriale -depaseste 400 de miligrame in smochinele uscate", mentioneaza Luigi Gratton.

●Ciuperci
Ciupercile sunt niste super-alimente: nu contin grasimi, zahar si sare, dar sunt o sursa valoroasa de fibre si vitamine B – vitamina B1, riboflavina (B2), niacin (B3), piridoxina (B6) si folacin (acid folic). "Ciupercile contin si minerale esentiale, dintre care potasiu, cupru, fier si fosfor. Dar cel mai semnificativ este seleniul, care nu se gaseste in prea multe fructe sau legume", subliniaza Luigi Gratton.

●Rodii
Aceste fructe nu au un continut foarte bogat in vitamina C, dar suficient cat sa asigure cel putin jumatate din necesarul zilnic pentru un adult. "Consumul regulat de rodii asigura o rezistenta sporita a organismului la infectii. Sucul de rodii, avand un continut crescut in polifenoli, reduce riscul de accidente cardiovasculare. Consumul de rodii scade tensiunea arteriala, are un efect antiinflamator si scade riscul aparitiei aterosclerozei", explica Luigi Gratton.

●Mere
Merele sunt cea mai importanta sursa de pectina, o fibra naturala cu multe efecte benefice asupra sanatatii. Aceste fructe scad nivelul colesterolului, previn cancerul pulmonar si afectiunile cardiace, protejeaza organismul de virusul gripei. In plus, regleaza glicemia (fiind recomandate persoanelor care sufera de diabet), au proprietati antiinflamatorii, antibacteriene si contin multi antioxidanti, care ajuta la detoxifierea organismului si la intarirea imunitatii.

CĂTINA
Dar inainte de a ajunge medicament, e bine ca ea sa fie folosita ca stimulent al sistemului imunitar, acum, in pragul instalarii sezonului rece. Cum se explica forta ei de exceptie?
Poate unii dintre cititorii nostri isi aduc aminte din numerele din anii trecuti ai revistei noastre, despre minunile domnului profesor
 biolog Ion Brad, un savant roman care si-a dedicat intreaga viata
 studiului acestui fruct galben-portocaliu, mic cat un sambure de
cireasa, care sta aninat pe ramurile unor tufe albicioase din toamna
si pana in primavara, rezistand frigului si inghetului. Cu extractele
din acest fruct, profesorul Brad a vindecat boli din cele mai diverse,
de la bronsite si cistite recidivante, pana la cancer, leucemie sau
chiar SIDA.
Catina este una din plantele cu cel mai ridicat continut de vitamine F si E (vitamina E fiind numita si vitamina tineretii), intrucat este implicata in cele mai importante procese de regenerare din organism. Pe langa vitamina E, catina este foarte bogata in vitamina A, C, PP, la care se adauga intreg complexul vitaminic B. Cu un asemenea "arsenal", palmaresul impresionant al tratamentului cu catina nu mai mira pe nimeni.

Sucul de catina
Mod de preparare: se obtine casnic, din fructele proaspete de catina, prin zdrobire cu lingura de lemn sau, mai rapid, cu mixerul, si nu prin presare sau
 centrifugare, deoarece in acest fel s-ar pierde componente ale
catinei extrem de importante.

Mod de administrare:

Pentru intarirea sistemului imunitar – acest suc (sau mai degraba nectar, deoarece contine si pulpa, si coaja fructului) se consuma zilnic, in cantitati de 50-100 ml (50 ml = un sfert de pahar), o cura durand minimum o luna.
In cazul cand nu se cumpara de la piata, fructele de catina se pot culege pe toata durata toamnei si-a iernii (chiar si atunci cand sunt inghetate), putand fi pastrate la rece, in frigider, vreme de 1-2 saptamani. Pentru a face mai suportabil gustul destul de acru si astringent al sucului de catina, se poate adauga miere curata de albine (in proportie de 3:1), care ii potenteaza efectul.
· Ca tratament al unor boli – sucul de catina, mai ales atunci cand este asociat cu o alimentatie lacto-vegetariana, este un elixir regenerant si detoxifiant foarte puternic, cura cu el dand rezultate de exceptie in
 bolile grave. Este indicat in:
– boli ale sistemului respirator (bronsita cronica, astm), sensibilitate la infectiile respiratorii ale persoanelor intoxicate prin fumat, care lucreaza in mediu toxic – o cura de o luna cu suc de catina are efecte nu doar puternice, ci si stabile in timp.
– stari depresive – se tine un regim cu multe cruditati si se bea cate un sfert de pahar de suc dimineata si seara; pentru intensificarea actiunii tonice este indicata si cura cu polen.
– cancer cu diverse localizari – o combinatie nu foarte apetisanta, dar foarte eficienta in acest tip de afectiuni, este aceea dintre sucul de catina (un sfert de pahar) si sucul de usturoi (2-3 lingurite). In leucemie, o cura de 1-2 luni cu suc de catina are efecte miraculoase.
– infectii virale: herpes, hepatita virala A, B si C, HIV – actiunea catinei nu se manifesta direct, asupra virusilor, ci prin stimularea imunitara, care se face gradat. Se recomanda
 cura cu suc de catina, vreme de minimum 40 de zile.

Pulberea si maceratul la rece de catina uscata

Pulberea
Mod de preparare: se obtine din fructele uscate ale catinei (se gasesc in magazinele Plafar), care se macina cat mai fin, cu rasnita electrica de cafea sau se piseaza in piua. Pulberea astfel obtinuta se pastreaza in borcane de sticla (tinuta in pungi de hartie isi pierde, in mare, uleiul gras, care este absorbit).

Mod de administrare:
Pentru intarirea sistemului imunitar: se administreaza cate 1 lingurita de trei ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se tine sub limba vreme de 10-15 minute, inainte de a fi inghitita.

Maceratul
Mod de preparare: 2 lingurite de pulbere de catina se pun intr-un pahar cu apa si se lasa la macerat, la temperatura camerei, de seara pana dimineata, cand se amesteca cu o lingurita de miere lichida. Lichidul nu se filtreaza, iar la sfarsit se consuma si pasta de catina ramasa in pahar. Este un remediu
 preferat de copii si convalescenti, foarte usor de asimilat si
inviorator. Poate fi imbogatit prin adaosul unei lingurite de pulbere
de macese si de afine.
Mod de administrare: se consuma pe stomacul gol dimineata.
Pentru intarirea sistemului imunitar: Pentru cresterea imunitatii la copii, se face o cura de patru saptamani cu macerat la rece de catina, administrat cu un sfert de ora inaintea fiecarei mese.

· Ca tratament al diferitelor boli:
– in timpul regimurilor alimentare restrictive – se administreaza macerat de catina pentru stimularea poftei de mancare, combaterea asteniei, evitarea avitaminozei. Contra avitaminozei, care poate aparea pe parcursul regimului cu cereale integrale (numit si Oshawa – cunoscut de cititorii nostri pentru efectele spectaculoase in combaterea cancerului), sau dupa postul complet cu apa distilata este foarte eficienta pulberea: 3-4 lingurite pe zi.
– astenie, Parkinson – se face o cura cu macerat
 revigorant de catina si macese. Alimentatia va fi imbogatita cu
polen, miere de albine, apilarnil.
– lipsa poftei de mancare – se ia macerat obtinut dupa metoda de mai sus din catina si macese, la care se adauga cateva picaturi de suc proaspat de lamaie. Se consuma pe stomacul gol, cu 15 minute inainte de masa.

Uleiul de catina
Este un remediu care se obtine exclusiv pe cale industriala, putand fi gasit in farmacii si Plafare. Dupa uleiul de palmier, este al doilea din lume ca bogatie in vitamina E.
Mod de administrare:
Pentru stimularea sistemului imunitar: se iau 30-40 de picaturi pe zi, simplu sau cu putina miere (dar nu in apa, deoarece nu se dizolva, ci formeaza pelicula). O cura dureaza minimum 14 zile, dar cel mai indicat este de la 30 de zile in sus.

· Ca tratament al diferitelor boli:
– boli de piele, dermatoze care se agraveaza la frig – are efecte puternice mai ales asupra persoanelor devitalizate, cu o
 constitutie mai fragila.
– sensibilitate la frig, anemie – se fac mai multe cure succesive, fiecare de cate 21 de zile, cu zece zile de pauza.
– impotenta, sterilitate, insuficienta ovariana – se face un tratament de lunga durata (minimum trei luni), avand efect foarte puternic atunci cand este asociat cu tratamentul intern cu plante cu efecte hormonale (branca-ursului, naprasnic, ginseng, ginseng indian).
Utilizari externe:
– herpes, papiloma – in aceste doua afectiuni, aplicatiile de 2-3 ori pe zi cu ulei de catina (prin ungere cu un tampon de vata) pot avea rezultate spectaculoase.
– arsuri, arsuri chimice – anumite studii facute la noi in tara au pus in evidenta efectele exceptionale ale uleiului de catina aplicat pe arsurile in curs de vindecare. Totusi, intrucat tratamentul acestor afectiuni nu este simplu, se recomanda sa fie facut numai sub indrumarea medicului specialist dermatolog, mai ales la arsurile de gradul
 III-IV.
– tumori exteriorizate – se foloseste o combinatie in parti egale de ulei de catina si ulei de ricin (se gaseste in farmacii), cu care se ung de 2-3 ori pe zi zonele afectate. Aceasta combinatie da rezultate foarte bune si in tratamentul lipomurilor.


Echinaceea – planta care te fereste de raceala si gripa

Echinaceea , floarea cu petale roz, este recunoscuta pentru puterea sa de a intari sistemul imunitar, de a lupta cu gripa, raceala, de a trata afectiunile ginecologice si dermatologice. Utilizata sub forma de unguent, tinctura, ceai sau medicament, echinaceea este un adevarat miracol pentru sanatatea noastra.
Iata cateva utilizari ale echinaceei:
●Raceala, tuse, gripa si alte afectiuni respiratorii
Cateva pilule cu extract de echinaceea luate la inceputul simptomelor de raceala si gripa vor creste rezistenta organismului tau si il vor ajuta pe bolnav sa lupte impotriva infectiei. Tratamentul poate fi tinut chiar si dupa ce raceala s-a instalat, echinaceea grabind vindecarea.
De asemenea, gargara cu ceai de echinaceea sau cateva picaturi de tinctura amestecate cu putina apa vor domoli durerile din gat.
●Infectii ale tractului urinar
O cana cu ceai de echinaceea, bauta zilnic pe perioada tratamentului si chiar si cateva zile de la terminarea acestuia, va indeparta mai repede infectiile tractului urinar. Daca nu te impaci foarte bine cu ideea de a consuma ceai, poti opta pentru capsule
 sau chiar praf de radacina de echinaceea (se gaseste la
 plafar).
●Herpes si candidoza
Spalaturile cu ceai concentrat de echinaceea in zona intima vor indeparta rapid infectiile. Planta, imbogatita cu proprietati antibacteriene va creste rezistenta la infectii a zonelor afectate. Astfel, dupa prima aplicare tratamentul va actiona precum un scut de protectie impotriva bacteriilor.
Un tratament intern bazat pe pastile si chiar ceai va spori intensitatea rezultatelor.
Mai mult decat atat, poti renunta la sapunul sau gelul de dus pe care il utilzai in mod normal pentru zona intima in defavoarea unul gel cu continut ridicat de echinaceea.
●Ranile de la nivelul pielii si infectiile epidermei
Fie ca este vorba de rani usoare, piele ridata, imbatranita, iritata sau varice, echinaceea este un produs perfect pentru infrumusetarea pielii , grabind regenerarea tesuturilor. El poate fi utilizat sub forma masaj al pielii cu crema cu extract de echinaceea sau ceai amestecat cu cateva picaturi de tinctura.
In acelasi timp, extractul de echinaceea ajuta pielea sa lupte impotriva efectelor negative ale soarelui.
●Imbunatateste memoria si puterea de concentrare
Majoritatea produselor pentru imbunatatirea memoriei au un continut ridicat de echinaceea. Pentru optimizarea acestui aspect nu ezita sa faci un tratament cu extractul acestei plante. Varianta capsulelor este cea mai comoda si simpla.
●Alte beneficii oferite de
 echinaceea:
Creste numarul si activitatea celulelor sistemului
 imunitar (inclusiv celulele anti-tumorale)
Stimuleaza activitatea limfocitelor
Impulsioneaza tesuturile pielii sa se regenereze mai repede
Actioneaza ca un antibiotic usor (antibacterial, antifungic).
Am primit acest material despre fortificarea sistemului imunitar. Folositi ceea ce vi se pare potrivit de acolo, daca, bineinteles, doriti! Stim ca nu putem face tot ceea ce se recomanda, dar e bine sa avem o idee…

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL