Anunt Adunarea Generala a Membrilor ASOCIATIEI PSIHIATRILOR LIBERI DIN ROMANIA - 23.02.2019


Se convoaca Adunarea Generala a Membrilor ASOCIATIEI PSIHIATRILOR LIBERI DIN ROMANIA cu sediul in Str. Inclinata nr.21 sector 4, avand CUI 9415885 pentru data de 23.02.2019 ora 12:00, la Amfiteatrul sectiei a IX-a, catedra de Psihiatrie din cadrul Spitalului Prof.Dr. Alexandru Obregia din strada Sos. Berceni nr. 10, Sector 4 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Stabilirea sediului social al Asociatiei.

2. Alegerea organelor de conducere ale Asociatiei.

3. Modificarea actului constitutiv si a statutului, prin raportare la dispozitiile OG 26/2000.

4. Diverse.

In situatia neintrunirii cvorumului, se convoaca o noua Adunare Generala in aceiasi zi cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc la ora 13:00. Pentru detalii sunati la numarul de telefon: 0728.000.955.

Editorial FEBRUARIE 2019 - Prof.Dr. Aurel ROMILARĂUL NECESAR


Nu putem evita materialitatea, inconștientul, automatismele, mașinăriile, modernismul, dar trebuie să le depășim luptând cu ele, nu numai cunoscându-le socratic. Te dezvolți ca să fii mai sus și mai profund decât facebook și agenda! Spiritul n-are limite, dar numai convertirea lui sufletească contează! Asta este taina.

Structura noastră arată că trebuie să construim peste psihic spiritul, caracterul, discernământul și dominația raționalității condiționând psihoterapia de resocializare și dragoste peste ură!


Prof.Dr. Aurel ROMILA


HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL