Anunț pentru masteranzii UEB anul IIII


                            
Anunț pentru masteranzii UEB anul IIII
Rog cei 5 dizertanți să-mi trimită:

1. Cuprinsul lucrării (întocmit împreună)

2. Bibliografia parcursă și ce mai vor să consulte


Prof.Dr. Aurel ROMILA

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL