Sibiu 2014 - Invitatie Congres Psihologie


http://www.multidisciplinary-research.com/ro/
Stimati colegi,
Ne face o deosebita plăcere să vă invitam să participați la cea de-a șaptea editie a Congresului International de Psihologie cu tema: „Cercetarea modernă în psihologie" (ASCIPS 2014 ), care se vor desfășura la Sibiu (http://www.multidisciplinary-research.com/ro/). 

Aceasta manifestare este     creditată de Colegiul Psihologilor din România cu număr maxim de credite.  
 
Programul manifestării este disponibil      AICI.
Formularul de inscriere este disponibil      AICI.
Creditele alocate diferitelor activități sunt disponibile     AICI.        

Manifestarea dispune de un comitet științific extrem de vast, compus dintr-un număr de 15 specialiști afiliați la diverse universitîți din străinătate, ca și din România.    

Lucrările în limba engleză ale edițiilor anterioare au fost deja indexate in Thomson Reuters - Web of Science (ISI). După publicare, volumele acestei ediții vor fi trimise în S.U.A., în vederea indexării, ca și cele anterioare.    

Lucrările în limba română susținute în cadrul secțiunilor științifice vor fi publicate într-un volum al manifestarii   editat la o editură recunoscută C.N.C.S.I.S.    

Am publicat deja, la precedentele editii, un numar de 21 volume cuprinzând lucrările prezentate în cadrul secțiunilor științifice ale congresului. Acestea pot fi accesate in cadrul paginii    http://www.multidisciplinary-research.com/ro/manifestari-anterioare/    

Suntem preocupați îndeosebi de organizarea unor activități practice, aplicative (workshopuri, dezbateri) pornind de la teme de interes deosebit in domeniul psihologiei aplicative.  

In speranța ca veți accepta invitația noastră, așteptăm cu nerăbdare această întâlnire.    

Cu respect,    
Dr. Marius Milcu    
Președinte al Comitetului Organizator
Marius Milcu, Ph.D.   
Associate Professor   
"Lucian Blaga" University of Sibiu, Department of Psychology   
E-mail:     marius.milcu@ulbsibiu.ro

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL