Editorial Ianuarie 2017 - Prof.Dr. Aurel ROMILAI M P O R T A N T

Cuvânt des folosit, ca apreciere, ca judecată de valoare. Dacă îl analizăm găsim că e trecerea din cunoaştere către spirit, către suflet, către afectiv a ceva perceput, reprezentat, gândit.

Dar ce este important?

Becaud spune că "la rose …", filozoful spune "adevărul…", existenţialistul "sensul…", religiosul "Treimea…", medicul " viaţa…", psihologul "plăcerea…", vulgul "sexul…", politicianul "puterea…", negustorul "banul…", istericul "excitaţia nouă…"etc.

Ader la părerea că momentul de extaz, în afara orgasmului prea trecător şi independent, este momentul revelaţiei extazului creator, dupa studiu şi meditaţie la o temă universală. Asta e si scopul dar şi succesul psihoterapiei, condiţionată de un transfer pozitiv şi … sustenabil!
 

Prof. Dr. Aurel ROMILA

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL