Fw: Cursul Rorschach - formator Prof.emerit Jean Marie Barthelemy /Bucuresti, 13-14 Mai 2017
----- Forwarded Message -----
From: Anca Simona Hagiu <ancasimona_hagiu@yahoo.fr>
To: Paula Anghelita <paulaanghelita@yahoo.com>
Sent: Wednesday, April 19, 2017 12:29 PM
Subject: Cursul Rorschach - formator Prof.emerit Jean Marie Barthelemy /Bucuresti, 13-14 Mai 2017

Buna ziua,
Domnule Profesor A. Romila , Dna Psih.Paula Anghelita, Stimați Colegi,

Având în vedere Cursul de formare continuă "L' aproche  phenomeno -  structurale de la methode du RORSCHACH en psychopathologie et psychologie clinique" - Modulul I, formator Profesor emerit Jean Marie Barthelemy, profesor de psihopatologie și psihologie clinică în cadrul Departamentului de Psihologie , Universitatea Savoie-Chambery, Mont Blanc , Franța din datele de 13-14 Mai 2017 , orele 8.00-18.00, vă comunicam urmatoarele : cursul va avea loc în sediul 
Universitatii Politehnica București, Splaiul Independentei Nr.313 , Biblioteca UPB , Sala 2.3 , Etaj 2 ( clădirea nouă de cărămidă roșie și sticla cu accesul facil prin Splaiul Independentei), Sector 6.
Cu multa considerație,

Hagiu Anca Simona
Master Psiholog/Sociolog


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL