ANUNT INSCRIERI DOCTORAT Prof. Dr. Aurel ROMILA


A N U N Ț


Catedra de Doctorat a Prof. Dr. Aurel ROMILA anunță începerea înscrierilor la doctorat. Sunt așteptați mai ales rezidenți în psihiatrie, ani superiori.

Informații la telefonul 0723156527, ora 20.

Prof.Dr. Aurel ROMILA


             

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL