Congresului Internațional „Cercetarea modernă în psihologie”, Sibiu, 17-19 noiembrie 2017


Cercetarea modernă în psihologie – ediția a 11-a

EVALUARE ȘI INTERVENȚIE IN ȘTIINȚELE
SOCIALE, EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE.
PRINCIPII, METODE, STRATEGII

INVITATIE

Stimati colegi,
Ne face o deosebită plăcere să vă invităm să participați la cea de-a 11-a editie a Congresului Internațional cu tema: Cercetarea modernă în psihologie", care se vor desfășura la Sibiu, în perioada 17-19 noiembrie 2017.

Tematica pentru manifestarea din acest an se referă la Evaluare și intervenție în științele sociale, educație și sănătate.
Principii, metode, strategii.

Obiectivul nostru fundamental îl constituie reunirea unor specialiști, a unor practicieni de mare valoare (atât din țară, cât si din străinatate), în vederea realizării schimbului de informații cu și între aceștia. Ne propunem să oferim specialistilor și tinerilor cercetători oportunitatea de a-și prezenta munca în diferite ramuri ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății, de a-și face cunoscute ultimele metode și instrumente de cercetare, de a realiza un schimb intens de informații, benefic tuturor participanților.
In cadrul manifestării, vă puteți implica în derularea unui mare număr de activități deosebit de interesante: expuneri, work-shop-uri, dezbateri / mese rotunde, sesiuni științifice.
Va puteti convinge de acest mod cu totul special de organizare, accesând paginile referitoare la cele 10 ediții anterioare ale manifestării noastre. In cadrul edițiilor anterioare, unele dintre workshopurile organizate au suscitat un interes atât de mare încât a fost nevoie să se desfașoare în repetate rânduri.
Manifestarea dispune de un comitet științific extrem de vast, compus dintr-un număr de 15 specialiști afiliați la diverse universități din străinătate, ca și din România.
Lucrările în limba engleză ale edițiilor anterioare au fost deja indexate in Thomson Reuters - Web of Science (ISI).
Lucrările în limba română susținute în cadrul secțiunilor științifice vor fi publicate într-un volum al manifestării editat la o editură recunoscută C.N.C.S.I.S.
Am publicat deja, la precedentele ediții, un număr de 30 volumecuprinzând lucrările prezentate în cadrul secțiunilor științifice ale congresului. Acestea pot fi accesate în cadrul paginii http://www.ascip.ro/publicatii.

Lucrările Congresului se vor desfasura pe următoarele secțiuni științifice:

I. DEZVOLTAREA DE NOI METODE DE CERCETARE / INTERVENTIE
 • Aspecte etice în cercetarea modernă
 • Evaluarea rezultatelor cercetării
 • Dezvoltarea unor produse e-learning
 • Instrumente multimedia utilizate în cercetare
 • Transferul tehnologiilor în grupuri / organizatii
 • Interfața om – calculator: aplicații
 • Evaluarea calității în domeniul Resurselor Umane
 • Metode cantitative vs. metode calitative în cercetarea modernă
II. CERCETARE SI EDUCAȚIE
 • Cercetarea pentru Lifelong Learning
 • Cercetare și educație pentru formatori
 • Proiectarea curriculară
 • Strategii pentru ameliorarea calității în educație
 • Responsabilitatea socială și publică în educația modernă
III. ASPECTE SOCIALE ALE MEDIULUI DE MUNCA
 • Imbătrânirea în grupuri de muncă / organizații
 • Asigurarea echilibrului optim între viața personală și viața profesională
 • Autoreglarea și autoafirmarea
 • Formarea profesională pentru piața muncii
 • Cunoștințe și abilități. Competențe manageriale
 • Performanța și competența dinamică în grupuri de muncă / organizații
 • Adaptarea în relațiile cu persoane și grupuri disfuncționale
 • Stres și emoții
 • Percepția riscului la locul de muncă
 • Managementul comunicării. Schimbarea socială
 • Cultura organizatională
 • Reguli, norme și valori în grupuri și organizații
 • Suport social, adaptare și wellness
 • Inovație și creativitate
IV. CALITATEA VIETII
 • Promovarea sănătății în societate
 • Abordări tradiționale și moderne în asigurarea sănătății
 • Personalitate și sănătate
 • Familie și sănătate
 • Sănătate ocupațională
 • Cultura și sănătate
 • Percepția bolii
V. ALTELE…

Manifestarea stiintifică pe care o organizăm este dedicată exclusiv unor aspecte de ordin practic, aplicativ, metodologic ale psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății legate de cercetarea actuală, de implicațiile ei metodologice, etice, sociale, culturale. Acesta este, de altfel, principalul motiv pentru care ne propunem să evităm activitățile cu caracter teoretic, speculativ. Suntem preocupați îndeosebi de organizarea unor activități practice, aplicative (workshopuri, dezbateri) pornind de la teme de interes deosebit în domeniile psihologiei, sociologiei, științelor educației și sănătății.
In speranța că veți accepta invitația noastră, așteptăm cu nerăbdare această întâlnire.

Cu respect,
Dr. Marius Milcu
Președinte al Comitetului Organizator

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL