Editorial Noiembrie 2018 - Prof.Dr. Aurel ROMILA


PSHOLOGIA ÎN MIȘCARE


Psihologia academică se predă în facultăți specializate, prin parcurgerea funcțiilor psihice elemntare, de la simplu la complex, un fel de jos în sus. Cunoașterea, afectivitatea și activitatea, iar apoi se prezintă funcțiile complexe, conștiință și personalitate, APTITUDINI, TEMPERAMENT, CARACTER.

Psihologia de masterat se predă invers, se coboară de la peresonalitate către atenție, subliniindu-se că fiecare funcție elemntară poartă amprenta subiectivității personalitățiii respective. Așa că Weltanschungul e personal, e unic deși are și conținut universal.

Acum totul se rezumă la binomul la ego-sine. Sinele include binomul sex și spirit.

Din neofreudism reținem contriubuțiile lui Jung, Adler, Ana Freud, Lacan, Melanie Klein și Kohut, acesta mai ales pentru sine și narcisism.

Atenție că narcisismul se poate apropria de conștiința de sine și poate da patternul curent al subiectului. Totul tinde către un sistem clar care va deveni instrumentul structural al practicii actuale. Exercițiul îl face matit la masterat * vezi Psihopatologia și Psihologia clinică - recent aparută ca și la întâlnirile de sâmbată ale lunii.


Prof.Dr. Aurel ROMILA


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL