Editorial IANUARIE 2019 - Prof.Dr. Aurel ROMILA


R E A L I Z A R E A

NOȚIUNEA FOLOSITĂ curent este cea de dezvoltare personală. Este ontogenia care duce la ontologia persoanei "de la copilărie la adult" este doar mijlocul, scopul fiind realizarea. Ea implică depășirea biologicului, psihologicului și cere integrarea în social, independența economică, adică resocializarea.

Mai mult și mai sus este obținerea caracterului spiritual, etajul transcendenței, legătura cu divinul. Asta este și conținutul psihoterapiei: trecerea de la psihologic la social.


Prof. Dr. Aurel ROMILA


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL