A N U N T

Pentru a putea comunica cu noi folositi cu atentie aceste 3 adrese:
1.Adresa revistei de psihiatrie,lunara,"Psychiatry" la situl:aplr-doctorat.blogspot.com( accesibila pentru oricine)
2.Adresa pentru legatura cu redactia revistei,obligatorie pentru a primi invitatia de inscriere in grupul nostru(FORUM):   aplr.doctorat@gmail.com ( atentie la punctul dupa aplr ,nu liniuta)
#.Pentru membrii grupului care au acces la forum si pot si publica pe forum,adresa este: aplr-doctorat1@googlegroups.com
In caz de dificultati dati telefon la 0723156527
Fiti buni si difuzati aceasta stire la toti cei ce vor sa participe la grupul nostru

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL