EXCEPTIONAL E PUTIN SPUS


Nu m-aș duce s-ascult astfel de „muzică" ce poate fi deliciul privitorilor fără cultură și sensibilitate muzicală, dar fericiți de performanțele tehnice ale mașinăriilor de produs zgomote și de programul de calcul implicit.
În etapa următoare, toate sculele vor fi realizate prin 3D design din mase plastice speciale, iar programul de execuție muzicală se va realiza automat prin introducerea într-un slot-cititor de notații muzicale al unui calculator performant a partiturilor pentru orice tip de piesă muzicală, la care se vor putea face și modificări, după gust, ca prin photoshoping.
Ăsta pare a fi viitorul cultural ce-i așteaptă pe copii și pe nepoții noștri ocupați doar cu facerea de bani pentru sporirea confortului fizic!

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL