FILOCALIA AUDIO (TOATE CELE 12 VOLUME)


"Filocalie" (gr. "iubire de frumos") este titlu dat de sfântul Vasile cel Mare şi sfântul Grigorie Teologul unei antologii a scrierilor lui Origen.
Mult mai târziu, în secolul al XVIII-lea, o colecţie de texte care se referă la viaţa contemplativă şi ascetică, scrise înainte de secolul al IX-lea de către mari Părinţi ai spiritualităţii ortodoxe răsăritene, este adunată şi publicată de sfântul Nicodim Aghioritul (1749-1809) şi Macarie din Corint (1731-1805), la Veneţia, în 1872.
Mai apoi, diferite ediţii în alte limbi au apărut – slavonă şi română, în primul rând -, adesea lărgind colecţia iniţială a sfântului Nicodim.
Ediţia slavonă a fost făcută de sfântul Paisie Velicicovski. A circulat mai întâi în manuscrise, apoi a fost tipărită la St-Petersburg, în 1793.
O primă ediţie a Filocaliei româneşti a fost tradusă de ucenicii stareţului Paisie (Velicicovschi) de la Neamţ, şi a circulat în manuscris. În secolul XX, o colecţie "Filocalia" în 12 volume a fost publicată, în traducerea şi cu notele Părintelui Dumitru Stăniloae, începând cu anul 1946 (primul volum).

http://www.filocalie.ro/

http://www.filocalie.ro/Filocalia 1 AUDIO
Filocalia 2 AUDIO 
Filocalia 3 AUDIO 
Filocalia 4 AUDIO
Filocalia 5 AUDIO
Filocalia 6 AUDIO 
Filocalia 7 AUDIO 
Filocalia 8 AUDIO 
Filocalia 9 AUDIO 
Filocalia 10 AUDIO 
Filocalia 11 AUDIO 
Filocalia 12 AUDIO

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL