Editorial Mai 2016 - Prof.Dr. Aurel ROMILAP S I H I AT R I A, 
meserie concreta si arta abstracta

Formarea in PSIHIATRIE cere medicina concreta si abstracta plus cultura umanista concreta si abstracta.
Medicina concreta este cunoasterea suferintei intre viata si moarte si lupta pentru viata cu toate mijloacele.
Medicina abstracta este cunoasterea tehnologiei mondiale si posibilitatea aplicarii ei rezonabile, fara prea multe efecte secundare.


Combinarea inseamna medicina personalizata.
Cultura umanista concreta inseamna cunosterea omului concret si cresterea puterii lui de a-si castiga existenta,de a se consola religios si material.
Cultura umanista abstracta este adaptarea la sfirsitul lumiii prin asimilarea valorilor trecutului, de la asiatici la Socrate si de la Platon la Tutea si Noica-Blaga.
Asa se ajunge de la Eminescu la Client–Centered Therapy.


Aici sta arta de a evita pacaleala birocratica si amatorismul escroc.
Psihiatria nu este totul dar are putin din toate si se amesteca in fiecare activitate si in fiecare om.


Este Freud (Kraepelin, Bleuler, Schneider, Jaspers si Pinel, Janet, Lacan) care se integreaza in CHRISTOS.


Acesta este IF-ul psihiatriei! Analogie si extrapolare: think about my pupil!

Prof.Dr. Aurel ROMILA

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL