ANUNT

                                          A N U N T

Pentru a putea comunica cu noi folositi cu atentie aceste 3 adrese:
1.Adresa revistei de psihiatrie,lunara,"Psychiatry" la siteul: aplr-doctorat.blogspot.com (accesibila pentru oricine).
2.Adresa pentru legatura cu redactia revistei, obligatorie pentru a primi invitatia de inscriere in grupul nostru(FORUM):  aplr.doctorat@gmail.com ( atentie la punctul dupa aplr ,nu liniuta)
3.Pentru membrii grupului care au acces la forum si pot si publica pe forum, adresa este: aplr-doctorat1@googlegroups.com
In caz de dificultati dati telefon la 0723156527
Fiti buni si difuzati aceasta stire la toti cei ce vor sa participe la grupul nostru.

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL