Filosofi romani de azi


1.Filosofi romani:
Foştii mei colegi , logicieni aleşi de Prof.Popa pentru catedra noastră s-au realizat după  Revoluţie peste tot.
Adrian Paul Iliescu - vă recomand cartea sa "Limbajul filosofiei şi filosofia limbajului" .
Mircea Dumitru - profesor şi rector la Universitatea Bucureşti.
Prof.Mihai Gheorghiu - rector la Universitatea Titu Maiorescu 
Toţi sunt logicieni ca şi Acad.Alexandru Surdu.
Prof. Ilie Pârvu a condus teza mea de doctorat.
Un singur nume remarc de la Institutul de Filosofie al Academiei : Cercet. princip. Mona Mamulea.

2. Vă recomand pentru lectură "Mirarea Filosofică" sau "O istorie a filosofiei europene" şi FILOSOFIE - curs de bază . Prima carte tradusă din franceză, a doua carte tradusă din germană.

3. Recomand doctoranzilor:
 - "Dicţionarul operelor filosofice româneşti" de Ion Ianoşi , 1997.
 - Angela Botez : "Un secol de filosofie românească ", 2005.
- Tot pentru doctoranzi recomand autori clasici împreună cu comentatori aparte:
    Pentru Platon recomand Alexandru Posescu, "Filosofia dialogurilor".
    Recomand Kant şi lectura monografiei de Ion Petrovici "Viaţa şi opera lui Kant".
    Pentru Hegel recomand interpretarea plurală a lui C. Noica : "Însemnări despre om  ".
    Pentru Hussel recomand lucrările proprii traduse bine la noi: "Meditaţii carteziene " ca   şi "Criza culturii europene".
    Recomand Heidegger "Originea operei de artă".
    Recomand Wittgenstein, "Caietul albastru", maro şi celelelalte.  

Conferentiar Doctor
G.G. CONSTANDACHE

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL