Curs GRATUIT "Abilitati Manageriale", organizat de SNSPA Bucuresti .


 FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 - “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1. - “Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: “E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”
Contract: POSDRU/92/3.1/S/53763
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) Bucureşti în parteneriat cu Federaţia “Junior Chamber Internaţional” (JCI), D&D Research şi Asociaţia Naţională a Editorilor şi Autorilor de Teste Psihologice şi Educaţionale implementează proiectul finanţat prin fonduri structurale europene „E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”, proiect care urmăreşte să stimuleze creşterea numărului iniţiativelor în afaceri, precum şi a nivelului de cunoştinţe privind dezvoltarea unei afaceri şi gestionarea resurselor umane.
 Se va desfasura la sediul nostru, SNSPA Bucuresti, din Strada Povernei, nr. 6, sector 1, in una dintre sesiunile propuse pentru cea de-a doua jumatate a lunii septembrie si luna octombrie a.c., iar formatorul va fi un profesor titular al facultatii.
Participanţii la cursurile oferite în cadrul acestui proiect, care vor alcătui grupul ţintă G2, 600 de persoane din conducerea IMM-urilor (top şi middle manageri), vor beneficia de cursuri de formare a abilităţilor manageriale în sistem combinat (faţă-în-faţă şi e-learning).
 
Condiţii de eligibilitate:
Condiţia de eligibilitate rezidă în calitatea de manager (personal de conducere din întreprinderi, în special micro-întreprinderi şi IMM-uri). Sunt considerate eligibile persoanele care au funcţie de conducere (top şi middle manageri) şi care doresc să îşi dezvolte noi abilităţi manageriale, în contextul în care, gestionarea afacerilor devine din ce în ce mai dificilă din cauza depresiunii economiei globale.
  
Cursurile vor cuprinde informaţii privind testele psihometrice şi sunt certificate de către ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări), fost CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) şi de Colegiul Psihologilor (doar în cazul psihologilor care sunt specializaţi în psihologia muncii şi/sau organizaţională).
 
Cursurile de Abilităţi Manageriale au următorul program: un week-end (sâmbăta - 8 ore, duminica - 4 ore), o zi de sâmbătă în următorul week-end, 8 ore. Urmează 17 zile de platformă online de e-learning, iar apoi, într-o zi de week-end, 5 ore alocate examenelor ANC, instituţie care va acorda un certificat de Abilităţi Manageriale.
 Subvenţii şi premii
Pentru participare la cursuri, fiecare cursant va primi o subvenţie de 725 lei brut/cursant ce vor fi încasaţi la finalul proiectului.
Condiţii de participare
Pentru a  încasa subvenţia, cursanţii au obligaţia de a parcurge integral modulul de abiliăţi manageriale, de a fi prezenţi în proporţie de 100% la activităţile zilnice faţă-în-faţă (2 week-end-uri), să participe la examen şi pe platforma de e-learning.
Persoanele interesate să participe la cursurile de abilităţi manageriale, vor transmite pe e-mail-ul manageri.ehr@gmail.com:  foto-copie a cărţii de identitate, precum şi o adeverinţă de încadrare (din care să rezulte calitatea de manager/director/administrator, conform modelului atasat).
De asemenea, în prima zi de curs, participanţii selectaţi vor prezenta, în format fizic, copii "conform cu originalul", semnate, după următoarele documente: cartea de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie (dacă este cazul), ultima diplomă de studii absolvite, precum şi adeverinţa din care rezultă calitatea de director/manager, în original, si formularele atasate prezentului e-mail completate si semnate.
Informaţii suplimentare despre proiect şi modalitatea de înscriere pot fi găsite accesând site-ul: www.ehr-antreprenoriat.ro.
Managerii interesaţi să participe la cursurile de abilităţi manageriale pot adresa întrebări la adresa de e-mail: manageri.ehr@gmail.com.
 Pentru nelamuriri,  sunati la Noyemy Musat 0735 32 81 52
________________________________________________________________________________


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL