Din carnetele lui Ion Vianu - Cafe Gradiva


Conditia paradisiaca

martie 12, 2014 
Condiţia paradisiacă, cu o mulţime de vieţuitoare convieţuind sub conducerea omului, poate fi considerată un fel de limită ecologică ideală. Descoperirea arborelui Cunoaşterii Binelui şi a Răului (unii traduc:  "al Fericirii şi al Nenorocirii") duce, în împrejurările cunoscute, la gonirea […]

 

Bunuri in comun si binele comun

martie 05, 2014 
Cu excepţia notabilă a lui Platon, nici un gânditor important nu a preconizat comunitatea bunurilor, până la utopişti (Th. Morus în secolul al 16-lea, R. Owen şi Ch. Fourrier în secolul al 19-lea), şi până la Marx, fireşte. În Etica nicomahică […]

mai mult Din carnetele lui Ion Vianu

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL