Adevar grait-a !

Adevar grait-a !


 Iatã de ce l-au iubit atât de multi americani !

 "Socialismul ar functiona numai în douã locuri: în rai, unde nu este nevoie de el, si în iad, unde existã deja."

Ronald Reagan

 

„Iatã cele mai înfricosãtoare cuvinte din limba englezã: <Sunt de la Guvern si am venit sã vã ajutãm !>"

Ronald Reagan

 

„Din cele patru rãzboaie din timpul vietii mele, niciunul nu a început din cauzã cã S.U.A. erau prea puternice."

Ronald Reagan

 

„M-am întrebat întotdeauna cum ar mai fi arãtat Cele 10 Porunci dacã Moise le-ar fi trecut prin Congresul S.U.A...."

Ronald Reagan

 

„Guvernul este ca un copil: Un tub digestiv cu un mare apetit la un capãt si nici un simt al responsabilitãtii la celãlalt capãt."

 Ronald Reagan

 


„Notiunea care se apropie cel mai mult de viata eternã pe acest pãmânt, este aceea de <program guvernamental>."

 Ronald Reagan

 

„S-a spus cã politica este a doua cea mai veche meserie din lume. Eu am observat o izbitoare asemãnare cu prima."

Ronald Reagan

 

„Politica economicã a Guvernului poate fi rezumatã în câteva propzitii scurte: <Dacã ceva functioneazã, taxeazã-l ! Dacã el continuã sã functioneze, reglementeazã-l ! Si dacã nu mai functioneazã, subventioneazã-l !"

Ronald Reagan

 

„Atunci când vom uita cã noi suntem o natiune supusã lui DUMNEZEU, vom deveni o natiune supusã"

Ronald Reagan

-- Material trimis de Dl. Dumitru Gavrila

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL