Dr. Liviu Ghilencea
Medic coordonator
------------------------------------------------------------------------- 
 
O nouã soluþie în tratarea cancerului este disponibilã acum ºi în România! Fãrã intervenþii chirurgicale sau iradiere, tratamentul cu ultrasunete focalizate de intensitate înaltã (HIFU) distruge þesutul canceros prin supraîncãlzire. Terapia poate fi efectuatã doar contra- cost, la o clinicã privatã din Capitalã.
Primul echipament generator de ultrasunete din România a costat 1,2 milioane de dolari ºi a fost achiziþionat din China, acolo unde acest tratament este folosit pe scarã largã. “Ultrasunetele ating «þinta» ºi se transformã în cãldurã, care distruge celulele tumorale, fãrã a afecta organele ºi þesuturile din jur. Nu existã efecte secundare”, explicã dr. Nicolae Verga, directorul Centrului Medical Bio Terra Med.
Pentru intervenþie, pacientul e anesteziat total, nu are nevoie de transfuzii sau de recuperare postoperatorie. Metoda HIFU poate fi folositã ºi în asociere cu alte tratamente medicale. “Se utilizeazã pentru cancer la ficat, rinichi, oase, sân, pancreas, pentru þesuturi moi ºi alte tumori solide, cu excepþia celor din mãduva spinãrii, plãmâni, stomac ºi intestine. HIFU este indicat ºi pentru tumori benigne la uter sau la sân”, susþine dr. Verga.
Preþul tratamentelor HIFU se stabileºte în funcþie de tipul ºi dimensiunea tumorii ºi porneºte de la 1.200 de euro pentru “arderea” unei formaþiuni benigne cu diametrul de patru centimetri. În cazul celor maligne, costul începe de la 1.500 de euro, pentru aceeaºi dimensiune. Deocamdatã, centrul medical nu are un parteneriat cu Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate, astfel cã preþul tratamentului este suportat integral de cãtre pacient.
Programarea se face telefonic
Pentru a fi trataþi cu metoda HIFU, primul lucru pe care trebuie sã îl faceþi este sã sunaþi pentru o programare la 021/344.00.40 sau la 021/344.00.39. “Infomaþii gãsiþi ºi pe
www.hifu.ro. La telefon vi se comunicã ce documente trebuie sã aveþi pregãtite pentru consultaþia medicalã ºi, în funcþie de caz, vi se vor face altele, la centrul nostru. Dupã consultaþie, fiecare caz medical este analizat într-o comisie ºi, în maximum trei zile, primiþi un rãspuns dacã puteþi fi tratat cu metoda HIFU”, explicã dr. Nicolae Verga, directorul medical al centrului.
 
--Material trimis de Dna Simona Vaida

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL