Femeile care doresc sã fie sigure cã nu au tumori maligne la nivelul sânului
pot sã apeleze la o investigaþie ecograficã de ultimã orã, disponibilã în
mai multe judeþe.
 
Pânã nu demult, femeile care descopereau noduli la sân erau sfãtuite de cele
mai multe ori de medici sã facã o mamografie. Acum existã ºi varianta
investigãrii cu sonoelastografia, o metodã ecograficã ce poate diferenþia cu
o acurateþe de 90% tumorile maligne (canceroase) de cele benigne
(necanceroase).
 
Investigaþia identificã inclusiv tumori de dimensiuni mici, sub un
centimetru, ceea ce ajutã la diagnosticarea precoce a cancerului mamar ºi
creºte rata de vindecare a bolii. Astfel de aparate se gãsesc deja în
Capitalã, dar ºi în Cluj, Craiova ºi Târgoviºte.
 
Investigaþie complementarã
 
Sonoelastografia este o metodã de examinare complementarã mamografiei,
ecografiei bidimensionale sau examenului Doppler.
 
„Sonoelastograful poate depista orice modificare la nivelul sânului, de la
tumori pânã la denivelãri ºi ulceraþie”, explicã Ioan Stoian, medic primar
obstetricã- ginecologie la Centrul Medical „Gynecoland” din Capitalã.
 
„Am în familie trei cazuri de cancer la sân”
 
Anca Dorobanþu are 42 de ani ºi a fãcut de curând aceastã analizã. „Am fost
operatã la un sân acum patru ani ºi am în familie trei cazuri de cancer la
sân. Aºa cã periodic îmi fac analize pentru a depista eventuale tumori”,
explicã femeia, care spune cã analiza fãcutã cu sonoelastograful este mai
uºor de suportat decât o mamografie.
 
De regulã, investigaþia dureazã 15 minute, dar atunci când apare o tumoare
se poate prelungi. De cele mai multe ori, rezultatele sunt interpretate de
medici imediat dupã încheierea procedurii.
 
„Mi-au explicat cã am din nou abcese la sânul drept. Am vãzut pe ecranul
aparatului zonele afectate ºi culoarea tumorilor, iar medicul mi-a explicat
cã e vorba despre tumori benigne”, îºi aminteºte Anca.
 
Albastru = tumoare malignã
 
Pentru realizarea investigaþiei medicii folosesc o sondã specialã pentru
scanarea sânului. Rezultatul examinãrii e interpretat în funcþie de o scalã
de culori, de la roºu pânã la albastru, care e numerotatã de la unu la
cinci, în funcþie de gravitatea bolii.
 
„Culoarea roºie indicã o elasticitate mare a sânului. O tumoare cu
elasticitate scãzutã înseam nã cancer, iar culoarea pre do mi nantã va fi
albastru intens”, mai spune medicul Ioan Stoian.
 
Tumorile canceroase se identificã ºi prin mãsurarea þesuturilor de la
nivelul sânilor. Tumorile canceroase au în peste 80% din cazuri o
elasticitate scãzutã, þesuturile afectate fiind mai dure decât cele
sãnãtoase. Sonoelastograful mãsoarã elasticitatea þesutului afectat ºi o
comparã cu cea a þesutului din jur sau a unor tumori benigne, iar în urma
testãrii se poate spune dacã e sau nu cancer, cu o acurateþe de 90%.
 
Unul dintre avantajele acestei investigaþii e lipsa durerii. În plus, e
non-invazivã, sânul nu e iradiat ºi procedura nu are efecte secundare. Ana
liza costã 150 de lei ºi nu e decontatã prin casa de asigurãri.
 
Recomandatã o datã pe an
 
Pacientelor sãnãtoase li se recomandã sã repete analiza la un interval de un
an. „Astfel, atât medicii, cât ºi pacienþii pot observa modificãrile
þesutului mamar, urmãrind evoluþia unei tumori”, mai spune medicul Ioan
Stoian.
 
Procedura nu are contraindicaþii ºi poate fi fãcutã la orice vârstã, chiar
ºi de femeile care au fãcut infarct sau au boli cardiovasculare. „Pot face
investigaþia ºi fetiþele cãrora abia au început sã le creascã sânii. Multe
tumori se dezvoltã la vârste fragede”, adaugã medicul ginecolog.
 
„Pot face sonoelastografie ºi fetiþele cãrora abia le cresc sânii. Multe
tumori se dezvoltã la vârste fragede.“
IOAN STOIAN, medic GYNECOLAND
 
UTIL
 
Unde sunt astfel de aparate
 
* Clinica GYNECOLAND Bucureºti (dr. Ioan Stoian), telefon 021.337.29.53,
021.336.43.73. Ana liza costã 150 de lei.
* Clinica ELITE Bucureºti (dr. Stefan Voiculescu), telefon 021.233.97.76.
Investigaþia costã între 220 ºi 240 de lei la ambii sâni. În preþ sunt
incluse pozele ºi interpretarea.
* Clinica MEDIMAGES Cluj-Napoca (dr. Angelica Chiorean), telefon
0264.440.992. Costã 150 de lei analiza bilateralã plus axilã.
* Centrul Medical PROMED SYSTEMS Târgoviºte (dr. Silviu Predoi), telefon
0245.620.088. Ana liza la ambii sâni costã 220 de lei.
* Policlinica ELGA Craiova (dr. Carmen Gogosanu), telefon 0251.415.780. În
acest loc, analiza va fi disponibilã peste o lunã.
 


 

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL