Atasamentul în psihoterapie

Atasamentul în psihoterapie
de Dr. David J. Wallin  

Relatia psihoterapeuticã joacã rolul esential în schimbarea psihicã

Integrând rezultatele cercetãrilor empirice cu noþiunile teoretice din teoria atasamentului, intersubiectivitate, neurostiinte si meditatia budistã, autorul reuseste sã transmitã modul în care psihoterapeutii pot folosi în practicã trei elemente cheie: relatia terapeuticã ce reprezintã un creuzet al dezvoltãrii, dimensiunea nonverbalã a interactiunii terapeutice si influenta transformatoare a unei atitudini reflexive si meditative. Autorul ilustreazã modul în care acele interventii ale terapeutului care vin în întâmpinarea nevoilor de atasament ale pacienþilor îi pot ajuta sã dobândeascã o bazã de sigurantã internalizatã pentru care relatiile timpurii cu pãrintii nu au oferit niciun fundament. Demonstrând utilitatea clinicã a focalizãrii pe interactiunea nonverbalã, autorul descrie tehnici de abordare a rãspunsurilor emotionale si experienþelor corporale ale pacientilor. De asemenea, este explorat în acest volum modul în care terapeutul poate utiliza propria experientã subiectivã, constientizarea trecerilor la act si atentia focalizatã asupra corpului pentru a aduce la luminã experientele neverbalizate, disociate ale pacientului. Conceptele complexe sunt clarificate si ilustrate prin exemple clinice detaliate. Ilustrãrile de caz ajutã cititorul sã înteleagã si sã trateze mai bine depresia, anxietatea, problemele relationale si comportamentul suicidar. Scrisã într-un limbaj accesibil, cartea reprezintã un ghid util atât pentru studenti si psihoterapeuti, cât si pentru psihologi clinicieni, asistenti sociali sau psihiatri.

 

Editura Trei - colectii de psihanaliza, psihologie, eroscop si altele.
Telefon: 021-300.60.90
email: comenzi@edituratrei.ro
Web: www.edituratrei.ro

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL