Conferința introductivă Curs Rorschach 12 Mai 2017


Buna ziua


Domnule Profesor A. Romila , Dna Psih.Paula Anghelita,
Stimați Colegi,

Având în vedere Cursul de formare continuă "L' aproche phenomeno - structurale de la methode du RORSCHACH en psychopathologie et psychologie clinique" - Modulul I ( preț 120 Eur), formator Profesor emerit Jean Marie Barthelemy, profesor de psihopatologie și psihologie clinică în cadrul Departamentului de Psihologie , Universitatea Savoie-Chambery, Mont Blanc , Franța din datele de 13-14 Mai 2017 , orele 8.00-18.00, ce va avea loc în sediul Universitatii Politehnica București, Splaiul Independentei Nr.313 , Biblioteca UPB , Sala 2.3 , Etaj 2, Sector 6,

A
vem onoarea de a VA INVITA și la CONFERINTA introductivă " DE L' APPROCHE METAPHORIQUE DU LANGAGE SPONTANE A SON ANALYSE PHENOMENO - STRUCTURALE APPLIQUEE A LA METHODE DU RORSCHACH » sustinuta de Domnul Profesor emerit JEAN MARIE BARTHELEMY , in data de 12 Mai 2017 între orele 16.00 -18.00 la Sala de Conferința Trianon (Hotel Trianon, în spatele parcului Cismigiu) , Strada Grigore Cobălcescu, Nr.9, Sect.1, București .

Așteptăm pe toți cei interesați ! Numai bine!

Hagiu Anca Simona
Master Psiholog/Sociolog

No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL