Editorial Mai 2017 - Prof.Dr. Aurel ROMILAF U N D A M E N T A L

Introspecția mea a ajuns prin '70 la bipolaritatea SS (sex și spirit) iar după alte câteva decenii la monoideea: FUNDAMENTAL adică, la raportul dintre cele două categorii.
Am arătat la APLR cum se aplică categoria maximă (fundamental) în categoriile schneideriene ale psihopatologiei. Pentru o înțelegere mai ușoară comparați câte două din punct de vedere fundamental.
Desigur că cei care nu știu destulă carte vor crede că deliram, însă cei care parcurg traseul de mulți ani al cunoașterii sistematice se vor odihni la cucerirea vârfului - fundamental (vezi înregistrarea ultimului APLR).
Pentru exercițiu comparați psihopatia cu nevroza, bipolarul cu schizophrenia , psihoticul cu dementul, dementul cu oligofrenul etc…
Chemați-mă și pe mine la sfârșit să vă declar pupili succesori!

Prof. dr. Aurel ROMILA


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL