Editorial Februarie 2018 - Prof.Dr. Aurel ROMILAFUNDAȚIA PSIHOLOGIEI

Godel (filozof austriac, logician) și-a dat seama că niciun element sau domeniu, nu se poate explica prin el însuși, ci trebuie pus în legătură cu cele ce se învecinează. Psihologia nu poate face excepție. Dacă stă strict în granițele sale, crezând că așa este autonomă, se înșeală și riscă să se atrofieze. Vecina ei de dedesubt e psihiatria, cu biologia creierului, iar vecina ei de deasupra este filozofia metafizică.
Dar psihologia nu poate fi redusă la biologie, la înmulțire, la actul sexual, după cum nu se poate considera nici arta înțelepciunii mistico-psihoterapice. Ea se informează, FĂRĂ SĂ AJUNGĂ SĂ CREADĂ CĂ ESTE ALTCEVA. De aici survine două noi necesități: colaborarea cu psihiatrul, când e nevoie de o participare organic-cerebrală și cu filozoful pentru a se orienta clar în fixarea obiectivelor psihoterapice. Deci psihologul se ajută în psihoterapie cu medicul fără să se dea mai deștept și cu filozoful, fără să se creadă un guru! Asta este interdisciplinaritate și interferență științifică modernă.

Dacă aceste legături de vecinatate științifică nu funcționează rezultă o psihologie banală și ineficientă, ce nu se poate compensa doar prin înfumurare! Pozitivismul trebuie depășit!

Nu uitați să perfecționați descrierea și notarea fenomenelor și nu vă grabiți să credeți că se poate ști întotdeauna cauza!

Prof.Dr. Aurel ROMILA


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL