ȘCOALA DOCTORALĂ 2018Cei interesați să intre la doctorat trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

- Să frecventeze grupul de formare din octombrie până în iulie a.c. (vor primi atestat la sfârșit de la Colegiul Psihologilor)
- Să susțină examenul de admitere din iulie
- Să aibă un caiet pentru predoctorat
- Să participe la ședințele lunare APLR

Mai multe detalii: prof. dr. Aurel Romila, tel. 0723156527No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL