COMPASIUNEA IN PSIHOTERAPIE... A FI OM


image
COMPASIUNEA IN PSIHOTERAPIE... A FI OM
Karl Gregory Abstract : În ultimii 10 ani, psihoterapia, teologia şi neuroştiinta au început să se apropie din ce în ce mai mult, şi asta se resimte şi la nivelul r...
Preview by Yahoo


No comments:

HOME (*Revenire-Pagina la Zi)

MENU

EDITORIAL